ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Workshop-uri, seminarii etc.

CURSURI DE FORMARE PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI LEADER ÎN ROMÂNIA

În urma acţiunii de selecţie din luna mai, 2006, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în România a selectat 121 de dosare (din 156) privind candidaţii ce au participat la concursul de selecţie în vederea participării la cursurile de instruire legate de implementarea Axei prioritare LEADER din cadrul PNDR în România.

Cursurile au fost organizate şi susţinute cu sprijinul Proiectului de Twinning RO 2004 IB AG 05 „Sprijin acordat Autorităţii de Management  din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru elaborarea programelor de dezvoltare rurală şi de pescuit”   la sediul Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC, Vatra Dornei.

În cadrul primei sesiuni de cursuri susţinută în perioadele 18 – 21 iulie şi 7 – 10 noiembrie 2006, au participat 55 de reprezentanţi (prima serie) şi 52 de participanţi (a doua serie), iar în cadrul cursului au fost desfăşurate acţiuni ce au  a vizat transmiterea noţiunilor de bază privind analiza diagnostic, stabilirea strategiei, priorităţile şi axele de dezvoltare ale unui teritoriu.

Dincolo de caracterul primordial al acestei etape şi de realizarea acesteia într-un cadru participativ, sesiunea de formare a permis difuzarea unor sfaturi practice cu privire la punctele abordate mai sus, în acest sens activitatea desfăşurându-se pe grupuri de lucru.

Spre deosebire de anul trecut, la cea de-a doua sesiune de instruire (2007) au participat, alături de reprezentanţii teritoriilor selectate şi reprezentanţii Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene care colaborează în mod continuu cu cei dintâi în acţiunile de implementare a Axei Leader în România.

Astfel, în cadrul celor două serii organizate, au participat  20 directori executivi adjuncţi responsabili cu dezvoltarea rurală în cadrul DADR – urilor şi 44 reprezentanţi ai teritoriilor selectate în perioada 21 – 25 mai şi 20 directori executivi adjuncţi responsabili cu dezvoltarea rurală în cadrul DADR – urilor şi 35 reprezentanţi ai teritoriilor selectate în perioada 08 – 12 iulie 2007.

Obiectivul acestei sesiuni de formare a fost dobândirea de către participanţi a cunoştinţelor necesare elaborării planului de acţiune al teritoriului (inclusiv animare, monitorizare şi evaluare a planului de acţiune a teritoriului) şi a dosarului de candidatură necesar participării la viitoarele etape de selecţie a GAL – urilor.

Din cei 121 de reprezentanţi (animatori) ai teritoriilor selectate pentru susţinerea cursurilor de formare în vederea implementării Axei Leader în România, au rămas 110, diferenţa faţă de start fiind reflectată de procesele de reunire a unor teritorii stabilite iniţial, precum şi de renunţarea  în ceea ce priveşte continuarea cursurilor de formare din diferite motive (schimbare loc de muncă care nu mai oferă compatibilitate cu atribuţiile de animator, lipsă de înţelegere şi sprijin din partea partenerilor privind activitatea de dezvoltare rurală locală etc.).

Ca o concluzie generală, în urma desfăşurării de până acum a activităţilor de instruire sus menţionate se poate spune că participanţii la aceste întâlniri au dobândit cunoştinţe (teoretice şi practice) importante necesare elaborării acţiunilor privind implementarea programului de dezvoltare rurală în general şi implementarea Axei LEADER în cadrul PNDR în special (atât referitor la reprezentanţii teritoriilor selectate, dar şi la experţii din cadrul Departamentului LEADER şi alte Programe din cadrul DADR - urilor).

Informatii utile
Lista obiective de investitii
Dezbateri publice

Proiecte PODCA
DA pentru MADR
Strategii pentru valorificarea potentialului agroalimentar al Romaniei
Planificare strategică pentru administrația agricolă
Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul MADR şi a structurilor subordonate
Crearea și implementarea unui sistem informatic de Management Financiar Integrat (SIMFI) la nivelul MADR
 
Preturi orientative
Preţuri pieţe
Cotaţii bursiere
Targuri, expozitii
Târguri şi expoziţii
Foto targuri si expozitiiAPEL pentru depunerea propunerilor de programe de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe

MADR partener al Proiectului Transnaţional SEE "TECH FOOD"

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale