ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

CONTEXT ŞI CADRUL LEGISLATIV PENTRU IMPLEMENTAREA
AXEI LEADER ÎN ROMÂNIA

Regulamentul nr. 1698/2005 stipulează că Programul de Dezvoltare Rurală va avea în componenţă  axa 4, LEADER în vederea sprijinirii strategiilor locale de dezvoltare.

Pentru perioada 2007-2013, LEADER nu va mai funcţiona ca program separat finanţat din fondurile structurale, ci va fi integrat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, fapt care reprezintă o provocare majoră pentru toate statele membre şi în particular pentru România.
Ca nou stat membru, România se confruntă cu o serie de probleme, întrucât:

 1. Instituţiile şi agenţiile care vor fi implicate în administrarea şi implementarea abordării LEADER nu au experienţă relevantă,
 2. Gradul de conştientizare al comunităţilor locale este redus cu privire la potenţialul abordării LEADER, existând în prezent doar câteva parteneriate care prezintă potenţial ca viitoare grupuri de acţiune locală.

Implementarea abordării LEADER în România va trebui introdusă „pas cu pas” de-a lungul mai multor ani deoarece elaborarea de strategii de dezvoltare locale reprezintă o provocare şi o sarcină consumatoare de timp.
Prioritatea pentru România în perioada 2007-2009 va fi implementarea axei LEADER prin utilizarea Măsurii 431.1 cu privire la constituirea parteneriatelor public-private (potenţiale GAL-uri), cu un set de obiective clar orientat spre:

 1. Introducerea efectivă a abordării LEADER de planificare „de jos în sus” şi dezvoltare printr-un proces treptat de instruire (learning by doing) şi interconectare.
 2. Pregătirea pentru extinderea abordării LEADER în viitoarele perioade de programare.

Implementarea  axei LEADER în România are la bază  următoarele reglementări:

I. Reglementari europene

 1. Tratatul de Aderare, semnat la Bruxelles, în data de 31 martie 2005;
 2. Propunere pentru Decizia Consiliului de adaptare a Tratatului de Aderare a Bulgariei şi României cu privire la dezvoltarea rurală din 4 aprilie 2006;
 3. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 aprobat în şedinţă de Guvern în luna decembrie 2005 (pag. 325, Secţiunea 5.3.4 Promovarea iniţiativelor locale de tip LEADER);
 4. Regulamentul nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat prin FEADR pentru dezvoltarea rurală - dispoziţiile art. 61 - 65 din Secţiunea 4;
 5. Regulamentul Comisiei de stabilire a regulilor detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind  sprijinul pentru dezvoltarea rurală oferit prin FEADR, art. 36 - 38 din sub-secţiunea 4;

II. Reglementari nationale:

 1. Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNS).
 2. Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR)

REGULAMENTUL CONSILIULUI NR. 1698/2005 PRIVIND SPRIJINUL PENTRU DEZVOLTARE RURALA PRIN FEADR

Informatii utile
Lista obiective de investitii
Dezbateri publice

Proiecte PODCA
DA pentru MADR
Strategii pentru valorificarea potentialului agroalimentar al Romaniei
Planificare strategică pentru administrația agricolă
Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul MADR şi a structurilor subordonate
Crearea și implementarea unui sistem informatic de Management Financiar Integrat (SIMFI) la nivelul MADR
 
Preturi orientative
Preţuri pieţe
Cotaţii bursiere
Targuri, expozitii
Târguri şi expoziţii
Foto targuri si expozitiiAPEL pentru depunerea propunerilor de programe de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe

MADR partener al Proiectului Transnaţional SEE "TECH FOOD"

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale