ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Cadrul legal de implementare şi finanţarea
Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală

În conformitate cu articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 1698/2005 se înfiinţează o Reţea Europeană de Dezvoltare Rurală pentru interconectarea reţelelor naţionale, a organizaţiilor şi a administraţiilor care activează la nivel comunitar în domeniul dezvoltării rurale.

Scopurile Reţelei Europene vor fi:

a) colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile comunitare de dezvoltare rurală;
b) colectarea, difuzarea şi consolidarea la nivel comunitar a bunelor practici de dezvoltare rurală;
c) furnizarea de informaţii privind evoluţia situaţiei din zone rurale din Comunitate şi din ţări terţe;
d) organizarea de reuniuni şi seminarii la nivel comunitar pentru actorii din domeniul dezvoltării rurale;
e) constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală;
f) sprijinirea reţelelor naţionale şi a iniţiativelor de cooperare transnaţională.

Conform Regulamentului CE nr. 1698/2005, art. 68, se prevede înfiinţarea de către fiecare stat membru a unei Reţele Naţionale Rurale care să grupeze organizaţiile şi administraţiile implicate în dezvoltarea rurală.
 
Suma  prevăzută la articolul 66 alineatul (3) primul paragraf este destinată:

a) structurilor necesare funcţionării reţelei;

b) unui plan de acţiune care prevede cel puţin identificarea  şi analiza bunelor practici transferabile, precum şi informaţiile referitoare la acest subiect, gestionarea reţelei, organizarea schimbului de experienţă şi de know-how, elaborarea unor programe de formare destinate grupurilor de acţiune locală în curs de constituire şi asistenţa tehnică pentru cooperarea interteritorială şi transnaţională.

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) constituie o oportunitate în vederea unei mai bune integrări a abordărilor din domeniul agricol, forestier, mediu social - economic, finanţată de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum şi în vederea unei mai bune înscrieri în dinamicile/contextele teritoriale.

Informatii utile
Lista obiective de investitii
Dezbateri publice

Proiecte PODCA
DA pentru MADR
Strategii pentru valorificarea potentialului agroalimentar al Romaniei
Planificare strategică pentru administrația agricolă
Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul MADR şi a structurilor subordonate
Crearea și implementarea unui sistem informatic de Management Financiar Integrat (SIMFI) la nivelul MADR
 
Preturi orientative
Preţuri pieţe
Cotaţii bursiere
Targuri, expozitii
Târguri şi expoziţii
Foto targuri si expozitiiAPEL pentru depunerea propunerilor de programe de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe

MADR partener al Proiectului Transnaţional SEE "TECH FOOD"

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale