ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 281 la 300 din 496

      Monitorul Oficial nr. 36 din data de 14 ianuarie 2011
Actul nr. 4 din 4 ianuarie 2011
Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III 2010 care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 32 din data de 13 ianuarie 2011
Actul nr. 6 din 5 ianuarie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 29 din data de 12 ianuarie 2011
Actul nr. 5 din 5 ianuarie 2011
Hotărâre privind modificarea alin. (11) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 25 din data de 11 ianuarie 2011
Actul nr. 4 din 5 ianuarie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 22 din data de 11 ianuarie 2011
Actul nr. 280 din 20 decembrie 2010
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 15 din data de 7 ianuarie 2011
Actul nr. 283 din 28 decembrie 2010
Lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 7 din data de 4 ianuarie 2011
Actul nr. 1356 din 23 decembrie 2010
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 7 din data de 4 ianuarie 2011
Actul nr. 1353 din 23 decembrie 2010
Hotărâre privind aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultura "Săptămâna Verde", Berlin, 21-30 ianuarie 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 7 din data de 4 ianuarie 2011
Actul nr. 266 din 23 mai 2002*
Lege privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante - REPUBLICARE

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 2 din data de 3 ianuarie 2011
Actul nr. 286 din 29 decembrie 2010
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 890 din data de 30 decembrie 2010
Actul nr. 1387 din 28 decembrie 2010
Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 890 din data de 30 decembrie 2010
Actul nr. 116 din 15 decembrie 2010
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 888 din data de 30 decembrie 2010
Actul nr. 281 din 24 decembrie 2010
Lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 874 din data de 28 decembrie 2010
Actul nr. 1303 din 15 decembrie 2010
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 868 din data de 24 decembrie 2010
Actul nr. 1321 din 23 decembrie 2010
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 861 din data de 22 decembrie 2010
Actul nr. 244 din 29 octombrie 2010
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 859 din data de 21 decembrie 2010
Actul nr. 1298 din 15 decembrie 2010
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 851 din data de 20 decembrie 2010
Actul nr. 114 din 15 decembrie 2010
Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 845 din data de 16 decembrie 2010
Actul nr. 275 din 10 decembrie 2010
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 845 din data de 16 decembrie 2010
Actul nr. 272 din 9 decembrie 2010
Ordin privind aprobarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale