ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 481 la 496 din 496

      Monitorul Oficial nr. 789 din data de 19 noiembrie 2009
Actul nr. 1347 din 11 noiembrie 2009
HOTĂRÂRE privind consolidarea capacităţii de gestionare a Programului operaţional pentru pescuit

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 787 din data de 18 noiembrie 2009
Actul nr. 695 din 13 noiembrie 2009
ORDIN privind aprobarea nivelului comisioanelor de acordare a scrisorilor de garanţie pentru anul 2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 775 din 12 Noiembrie 2009
Actul nr. 1303 din 28 octombrie 2009
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 659/2009 privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 754 din 5 Noiembrie 2009
Actul nr. 648 din 29 Octombrie 2009
Ordin pentru modificarea şi completarea Planurilor de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 498/2008

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 750 din 4 Noiembrie 2009
Actul nr. 643 din 22 Octombrie 2009
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 132/2006 pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilităţi în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atribuţiilor şi modalităţilor de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene pentru realizarea activităţii de inspecţie, precum şi stabilirea zonelor în care inspectorii îşi desfăşoară activitatea

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 747 din 3 noiembrie 2009
Actul nr. 644 din 23 octombrie 2009
Ordin pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricola ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 804/2005

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 733 din 28 Octombrie 2009
Actul nr. 1262 din 28 Octombrie 2009
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 733 din 28 Octombrie 2009
Actul nr. 1261 din 28 Octombrie 2009
Hotărâre privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 733 din 28 Octombrie 2009
Actul nr. 1260 din 28 Octombrie 2009
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 733 din 28 Octombrie 2009
Actul nr. 1252 din 21 Octombrie 2009
Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 722 din 26 Octombrie 2009
Actul nr. 1238 din 21 Octombrie 2009
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 721 din 26 Octombrie 2009
Actul nr. 325 din 20 Octombrie 2009
Lege pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 721 din 26 Octombrie 2009
Actul nr. 1476 din 19 Octombrie 2009
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 721 din 26 Octombrie 2009
Actul nr. 1076 din 23 Septembrie 2009
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 721 din 26 Octombrie 2009
Actul nr. 642 din 21 Octombrie 2009
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 692/2004 privind denumirea şi sediul sucursalelor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 720 din 26 Octombrie 2009
Actul nr. 640 din 19 Octombrie 2009
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 privind aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, şi a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale