ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 161 la 180 din 496

      Monitorul Oficial nr. 706 din data de 6 octombrie 2011
Actul nr. 234 din 5 octombrie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 380/2009 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 695 din data de 30 septembrie 2011
Actul nr. 933 din 21 septembrie 2011
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 694 din data de 30 septembrie 2011
Actul nr. 82 din 29 septembrie 2011
Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 691 din data de 29 septembrie 2011
Actul nr. 180 din 21 iulie 2011
Ordin pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 690 din data de 29 septembrie 2011
Actul nr. 222 din 22 septembrie 2011
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 690 din data de 29 septembrie 2011
Actul nr. 205 din 5 septembrie 2011
Ordin pentru modificarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 689 din data de 28 septembrie 2011
Actul nr. 187 din 5 august 2011
Ordin pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 685 din data de 27 septembrie 2011
Actul nr. 198 din 25 august 2011
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 685 din data de 27 septembrie 2011
Actul nr. 197 din 25 august 2011
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 671 din data de 20 septembrie 2011
Actul nr. 913 din 14 septembrie 2011
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, a Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 665 din data de 19 septembrie 2011
Actul nr. 203 din 31 august 2011
Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 656 din data de 14 septembrie 2011
Actul nr. 204 din 2 septembrie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Planurilor de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 498/2008

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 648 din data de 12 septembrie 2011
Actul nr. 890 din 7 septembrie 2011
Hotărâre pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional care se acordă în vederea compensării efectelor crizei cauzate de bacteria E-coli în sectorul legume

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 647 din data de 9 septembrie 2011
Actul nr. 889 din 7 septembrie 2011
Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2011-2012

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 640 din data de 7 septembrie 2011
Actul nr. 207 din 6 septembrie 2011
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalităţile de plată, de verificare şi control, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 218/2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 607 din data de 29 august 2011
Actul nr. 848 din 24 august 2011
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 604 din data de 26 august 2011
Actul nr. 15 din 24 august 2011
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 604 din data de 26 august 2011
Actul nr. 837 din 17 august 2011
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 602 din data de 25 august 2011
Actul nr. 193 din 18 august 2011
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 587 din data de 19 august 2011
Actul nr. 191 din 12 august 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale