ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 181 la 200 din 496

      Monitorul Oficial nr. 587 din data de 19 august 2011
Actul nr. 822 din 10 august 2011
Hotărâre pentru majorarea numărului de posturi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 585 din data de 18 august 2011
Actul nr. 188 din 9 august 2011
Ordin pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 566 din data de 9 august 2011
Actul nr. 778 din 3 august 2011
Hotărâre pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 566 din data de 9 august 2011
Actul nr. 777 din 3 august 2011
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 550 din data de 3 august 2011
Actul nr. 1048 din 14 iulie 2011
Ordin pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 916/2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 544 din data de 1 august 2011
Actul nr. 186 din 29 iulie 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum şi a anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 542 din data de 1 august 2011
Actul nr. 120 din 25 mai 2011
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 534 din data de 28 iulie 2011
Actul nr. 182 din 27 iulie 2011
Ordin privind aprobarea repartizării cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2011-2012 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 534 din data de 28 iulie 2011
Actul nr. 181 din 22 iulie 2011
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 534 din data de 28 iulie 2011
Actul nr. 742 din 20 iulie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile, precum şi unele măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 527 din data de 26 iulie 2011
Actul nr. 170 din 11 iulie 2011
Ordin privind aprobarea Ghidului de bună practică pentru cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi aromatice

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 516 din data de 21 iulie 2011
Actul nr. 131 din 1 iunie 2011
Ordin privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 511 din data de 19 iulie 2011
Actul nr. 159 din 24 iunie 2011
Ordin privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 510 din data de 19 iulie 2011
Actul nr. 157 din 24 iunie 2011
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 493 din data de 11 iulie 2011
Actul nr. 146 din 5 iulie 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 486 din data de 8 iulie 2011
Actul nr. 165 din 1 iulie 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 482 din data de 7 iulie 2011
Actul nr. 147 din 5 iulie 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 481 din data de 7 iulie 2011
Actul nr. 169 din 1 iulie 2011
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 478 din data de 7 iulie 2011
Actul nr. 163 din 30 iunie 2011
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 457 din data de 30 iunie 2011
Actul nr. 162 din 29 iunie 2011
Ordin privind instituirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor şi legumelor

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale