ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 201 la 220 din 496

      Monitorul Oficial nr. 456 din data de 29 iunie 2011
Actul nr. 160 din 27 iunie 2011
Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă şi procesate din acestea ca organizaţie interprofesională pe filiera "carne de pasăre, ouă"

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 447 din data de 27 iunie 2011
Actul nr. 155 din 23 iunie 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 441 din data de 23 iunie 2011
Actul nr. 148 din 20 iunie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 427 din data de 17 iunie 2011
Actul nr. 147 din 16 iunie 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 423 din data de 16 iunie 2011
Actul nr. 590 din 8 iunie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 423 din data de 16 iunie 2011
Actul nr. 122 din 25 mai 2011
Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 411 din data de 10 iunie 2011
Actul nr. 134 din 3 iunie 2011
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 408 din data de 10 iunie 2011
Actul nr. 132 din 1 iunie 2011
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 404 din data de 9 iunie 2011
Actul nr. 95 din 6 iunie 2011
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 398 din data de 7 iunie 2011
Actul nr. 916 din 11 mai 2011
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 395 din data de 6 iunie 2011
Actul nr. 124 din 26 mai 2011
Ordin privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014 “Agricultură și Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020”

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 388 din data de 2 iunie 2011
Actul nr. 119 din 25 mai 2011
Ordin pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 380 din data de 31 mai 2011
Actul nr. 117 din 24 mai 2011
Ordin pentru abrogarea pct. II lit. C poziţia nr. 2 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 349 din data de 19 mai 2011
Actul nr. nr. 480 din 11 mai 2011
Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 349 din data de 19 mai 2011
Actul nr. nr. 479 din 11 mai 2011
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Textul complet in format pdf...
      -
Actul nr. 115 din 19 mai 2011
Ordin privind modificarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.91/14.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare a sistemului de elaborare şi avizare a proiectelor de acte normative în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 345 din data de 18 mai 2011
Actul nr. 111 din 17 mai 2011
Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole O.N.I.V. ca organizaţie interprofesională pe filiera “struguri, vin, produse pe bază de vin”

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 341 din data de 17 mai 2011
Actul nr. 449 din 4 mai 2011
Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 339 din data de 16 mai 2011
Actul nr. 108 din 12 mai 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 339 din data de 16 mai 2011
Actul nr. 105 din 9 mai 2011
Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi a obligaţiilor evaluatorului

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale