ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 321 la 340 din 496

      Monitorul Oficial nr. 751 din data de 10 noiembrie 2010
Actul nr. 1095 din 3 noiembrie 2010
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 751 din data de 10 noiembrie 2010
Actul nr. 1061 din 20 octombrie 2010
Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 748 din data de 9 noiembrie 2010
Actul nr. 246 din 1 noiembrie 2010
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 737 din data de 4 noiembrie 2010
Actul nr. 1062 din 20 octombrie 2010
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 731 din data de 3 noiembrie 2010
Actul nr. 95 din 28 octombrie 2010
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 730 din data de 2 noiembrie 2010
Actul nr. 241 din 28 octombrie 2010
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 730 din data de 2 noiembrie 2010
Actul nr. 236 din 25 octombrie 2010
Ordin pentru aprobarea Listei gradatorilor autorizaţi

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 718 din data de 28 octombrie 2010
Actul nr. 195 din 22 octombrie 2010
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 705 din data de 22 octombrie 2010
Actul nr. 232 din 20 octombrie 2010
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 697 din data de 19 octombrie 2010
Actul nr. 1029 din 13 octombrie 2010
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 693 din data de 15 octombrie 2010
Actul nr. 1017 din 6 octombrie 2010
Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2010 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor naţionale directe complementare şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 676 din data de 5 octombrie 2010
Actul nr. 218 din 29 septembrie 2010
Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 674 din data de 4 octombrie 2010
Actul nr. 212 din 24 septembrie 2010
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 673 din data de 4 octombrie 2010
Actul nr. 214 din 24 septembrie 2010
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 672 din data de 4 octombrie 2010
Actul nr. 920 din 30 august 2010
Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 671 din data de 1 octombrie 2010
Actul nr. 221 din 30 septembrie 2010
Ordin privind aprobarea repartizării cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr în anul comercial 2010-2011 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 670 din data de 1 octombrie 2010
Actul nr. 995 din 29 septembrie 2010
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 667 din data de 29 septembrie 2010
Actul nr. 215 din 28 septembrie 2010
Ordin pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi termenii de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 650 din data de 20 septembrie 2010
Actul nr. 202 din 95 din 21 aprilie 2010
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 632 din data de 8 septembrie 2010
Actul nr. 202 din 7 septembrie 2010
Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II 2010, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale