ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 381 la 400 din 496

      Monitorul Oficial nr. 412 din data de 21 iunie 2010
Actul nr. 146 din 17 iunie 2010
Ordin pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 412 din data de 21 iunie 2010
Actul nr. 143 din 16 iunie 2010
Ordin privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 399 din data de 16 iunie 2010
Actul nr. 113 din 12 mai 2010
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 391 din data de 14 iunie 2010
Actul nr. 107 din 10 mai 2010
Ordin privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 380 din data de 8 iunie 2010
Actul nr. 123 din 25 mai 2010
Ordin privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradiţional, în localităţi şi regiuni specifice şi care sunt ameninţate de eroziune genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor populaţii locale şi soiuri

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 371 din data de 4 iunie 2010
Actul nr. 132 din 2 iunie 2010
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 371 din data de 4 iunie 2010
Actul nr. 131 din 2 iunie 2010
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 366 din data de 3 iunie 2010
Actul nr. 120 din 19 mai 2010
Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 360 din data de 1 iunie 2010
Actul nr. 498 din 26 mai 2010
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte şi produse lactate, grav afectaţi de criza din sectorul lactatelor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 356 din data de 31 mai 2010
Actul nr. 124 din 25 mai 2010
Ordin pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 765/2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 356 din data de 31 mai 2010
Actul nr. 119 din 19 mai 2010
Ordin privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale produselor vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor specifice ale produselor vitivinicole obţinute într-o denumire de origine controlată sau o indicaţie geografică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 354 din data de 28 mai 2010
Actul nr. 126 din 26 mai 2010
Ordin pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 351 din data de 27 mai 2010
Actul nr. 83 din 6 aprilie 2010
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 323 din data de 17 mai 2010
Actul nr. 109 din 12 mai 2010
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 296 din data de 6 mai 2010
Actul nr. 104 din 4 mai 2010
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 296 din data de 6 mai 2010
Actul nr. 403 din 3 mai 2010
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2010 de stabilire a atribuţiilor Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 288 din data de 3 mai 2010
Actul nr. 97 din 22 aprilie 2010
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 283 din data de 30 aprilie 2010
Actul nr. 408 din 28 aprilie 2010
Hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 275 din data de 28 aprilie 2010
Actul nr. 63 din 16 martie 2010
Ordin pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 274 din data de 27 aprilie 2010
Actul nr. 84 din 6 aprilie 2010
Ordin privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale