ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 261 la 280 din 496

      Monitorul Oficial nr. 131 din data de 22 februarie 2011
Actul nr. 36 din 10 februarie 2011
Ordin privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 130 din data de 21 februarie 2011
Actul nr. 216 din 28 septembrie 2010
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 127 din data de 21 februarie 2011
Actul nr. 32 din 4 februarie 2011
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 65/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 127 din data de 21 februarie 2011
Actul nr. 22 din 27 ianuarie 2011
Ordin privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 124 din data de 18 februarie 2011
Actul nr. 40 din data de 15 februarie 2011
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 123 din data de 17 februarie 2011
Actul nr. 43 din 16 februarie 2011
Ordin pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 120 din data de 17 februarie 2011
Actul nr. 20 din 26 ianuarie 2011
Ordin privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi a obligaţiilor evaluatorului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 114 din data de 15 februarie 2011
Actul nr. 37 din 10 februarie 2011
Ordin privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi a obligaţiilor evaluatorului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 114 din data de 15 februarie 2011
Actul nr. 34 din 7 februarie 2011
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 97 din data de 7 februarie 2011
Actul nr. 24 din 28 ianuarie 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 96 din data de 4 februarie 2011
Actul nr. 18 din 20 ianuarie 2011
Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 89 din data de 3 februarie 2011
Actul nr. 65 din 26 ianuarie 2011
Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 84 din data de 1 februarie 2011
Actul nr. 17 din 20 ianuarie 2011
Ordin privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 74 din data de 28 ianuarie 2011
Actul nr. 15 din 20 ianuarie 2011
Ordin privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 67 din data de 26 ianuarie 2011
Actul nr. 44 din 19 ianuarie 2011
Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 67 din data de 26 ianuarie 2011
Actul nr. 43 din 19 ianuarie 2011
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 56 din data de 21 ianuarie 2011
Actul nr. 39 din 19 ianuarie 2011
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 53 din data de 21 ianuarie 2011
Actul nr. 278 din 17 decembrie 2010
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 52 din data de 20 ianuarie 2011
Actul nr. 491 din 18 noiembrie 2003
Lege privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*) - REPUBLICARE

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 45 din data de 19 ianuarie 2011
Actul nr. 6 din 11 ianuarie 2011
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale