ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 441 la 460 din 496

      Monitorul Oficial nr. 100 din data de 15 februarie 2010
Actul nr. 27 din 5 februarie 2010
Ordin privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 100 din data de 15 februarie 2010
Actul nr. 15 din 25 ianuarie 2010
Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 93 din data de 10 februarie 2010
Actul nr. 32 din 9 februarie 2010
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 84 din data de 8 februarie 2010
Actul nr. 16 din 26 ianuarie 2010
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 77 din data de 4 februarie 2010
Actul nr. 12 din 25 ianuarie 2010
Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole"

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 75 din data de 2 februarie 2010
Actul nr. 20 din 27 ianuarie 2010
Ordin privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportive

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 71 din data de 30 ianuarie 2010
Actul nr. 14 din 29 ianuarie 2010
Ordonanţă privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 64 din data de 28 ianuarie 2010
Actul nr. 7 din 15 ianuarie 2010
Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 41 din data de 19 ianuarie 2010
Actul nr. 5 din 12 ianuarie 2010
Ordin privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare datorate de beneficiarii publici eligibili ai FEADR in anul 2010 pentru scrisorile de garantare emise de fondurile de garantare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 35 din data de 15 ianuarie 2010
Actul nr. 4 din 8 ianuarie 2010
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 23 din data de 12 ianuarie 2010
Actul nr. 25 din 6 ianuarie 2010
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 15 din data de 11 ianuarie 2010
Actul nr. 783 din 23 decembrie 2009
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 9 din data de 7 ianuarie 2010
Actul nr. 771 din 22 decembrie 2009
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autorităţii Hipice Naţionale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 6 din data de 5 ianuarie 2010
Actul nr. 1619 din 29 decembrie 2009
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII "Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 1 din data de 4 ianuarie 2010
Actul nr. 1632 din 29 decembrie 2009
Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 924 din data de 30 decembrie 2009
Actul nr. 1609 din 16 decembrie 2009
Hotărâre privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 918 din 29 decembrie 2009
Actul nr. 766 din 16 decembrie 2009
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind fabricarea, natura si calitatea materiilor prime, ambalarea, etichetarea si comercializarea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 917 din 28 decembrie 2009
Actul nr. 769 din 21 decembrie 2009
Ordin privind aprobarea Metodologiei de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009
Actul nr. 768 din 21 decembrie 2009
Ordin cu privire la infiintarea paginilor de internet informative care contin liste de unitati aprobate de autoritatea competenta in conformitate cu legislatia din domeniul zootehnic

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009
Actul nr. 765 din 16 decembrie 2009
Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din specia bovine

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale