ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 461 la 480 din 496

      Monitorul Oficial nr. 910 din data de 24 decembrie 2009
Actul nr. 683 din 5 noiembrie 2009
Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 901 din data de 23 decembrie 2009
Actul nr. 631 din 8 octombrie 2009
Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 894 din data de 21 decembrie 2009
Actul nr. 1587 din 16 Decembrie 2009
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 892 din data de 21 decembrie 2009
Actul nr. 764 din 16 Decembrie 2009
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 886 din data de 17 decembrie 2009
Actul nr. 733 din 8 Decembrie 2009
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 871 din data de 14 decembrie 2009
Actul nr. 1449 din 25 Noiembrie 2009
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, a Hotărârii Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 269/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 857 din 9 Decembrie 2009
Actul nr. 1503 din 2 Decembrie 2009
Hotărâre privind reorganizarea Agenţiei Domeniilor Statului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 857 din 9 Decembrie 2009
Actul nr. 1433 din 18 Noiembrie 2009
Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 827 din 2 Decembrie 2009
Actul nr. 1408 din 18 Noiembrie 2009
Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 821 din 30 Noiembrie 2009
Actul nr. 369 din 26 noiembrie 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 821 din 30 Noiembrie 2009
Actul nr. 369 din 26 noiembrie 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 821 din 30 Noiembrie 2009
Actul nr. 1403 din 18 noiembrie 2009
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 819 din 27 Noiembrie 2009
Actul nr. 1404 din 18 noiembrie 2009
Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 816 din 27 Noiembrie 2009
Actul nr. 373 din 26 noiembrie 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 816 din 27 Noiembrie 2009
Actul nr. 372 din 26 noiembrie 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultura începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 813 din 27 Noiembrie 2009
Actul nr. 721 din 18 noiembrie 2009
Ordin privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud de vacă

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 804 din 25 Noiembrie 2009
Actul nr. 1369 din 18 Noiembrie 2009
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile achiziţionate în condiţiile legii şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 797 din 23 Noiembrie 2009
Actul nr. 698 din 17 Noiembrie 2009
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 794 din 20 Noiembrie 2009
Actul nr. 1343 din 11 Noiembrie 2009
Hotărâre pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului a unor suprafeţe de teren ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 792 din 19 noiembrie 2009
Actul nr. 697 din 17 noiembrie 2009
Ordinul pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale