ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 41 la 60 din 496

      Monitorul Oficial nr. 639 din data de 7 septembrie 2012
Actul nr. 897 din 1 septembrie 2012
Hotărâre privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 637 din data de 7 septembrie 2012
Actul nr. 150 din 17 iulie 2012
Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 625 din data de 31 august 2012
Actul nr. 192 din 28 august 2012
Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind situaţia sintetică tehnico-economică a performanţelor anuale ale organizaţiei de îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 625 din data de 31 august 2012
Actul nr. 191 din 28 august 2012
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 623 din data de 30 august 2012
Actul nr. 868 din 23 august 2012
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 622 din data de 30 august 2012
Actul nr. 24 din 23 august 2012
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 620 din data de 29 august 2012
Actul nr. 869 din 23 august 2012
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 619 din data de 29 august 2012
Actul nr. 867 din 23 august 2012
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.199/2011 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2011, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 615 din data de 27 august 2012
Actul nr. 187 din 24 august 2012
Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 613 din data de 27 august 2012
Actul nr. 181 din 16 august 2012
Ordin pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 608 din data de 23 august 2012
Actul nr. 179 din 10 august 2012
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 594 din data de 20 august 2012
Actul nr. 178 din 10 august 2012
Ordin privind validarea componenţei Comitetului Naţional de Iniţiativă

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 583 din data de 16 august 2012
Actul nr. 170 din 6 august 2012
Ordin privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 583 din data de 16 august 2012
Actul nr. 165 din 3 august 2012
Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 582 din data de 14 august 2012
Actul nr. 163 din 3 august 2012
Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 574 din data de 13 august 2012
Actul nr. 164 din 3 august 2012
Ordin privind stabilirea nivelului taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi din rezerva naţională

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 552 din data de 6 august 2012
Actul nr. 159 din 25 iulie 2012
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 548 din data de 6 august 2012
Actul nr. 168 din 6 august 2012
Ordin pentru aprobarea Listei cu rasele de taurine de carne

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 544 din data de 3 august 2012
Actul nr. 796 din 31 iulie 2012
Hotărâre privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 535 din data de 1 august 2012
Actul nr. 141 din 10 iulie 2012
Ordin pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale