ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 361 la 380 din 496

      Monitorul Oficial nr. 539 din data de 3 august 2010
Actul nr. 752 din 21 iulie 2010
Hotărâre privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 497 din data de 19 iulie 2010
Actul nr. 160 din 12 iulie 2010
Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 496 din data de 19 iulie 2010
Actul nr. 158 din 12 iulie 2010
Lege pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 483 din data de 14 iulie 2010
Actul nr. 152 din 12 iulie 2010
Lege pentru completarea art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

Textul complet in format pdf...
      --
Actul nr. 169 din 23 iulie 2010
Ordin privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare şi a secretariatului acestuia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 480 din data de 13 iulie 2010
Actul nr. 161 din 8 iulie 2010
Lege pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în care se stabilesc atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 259/2004

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 464 din data de 7 iulie 2010
Actul nr. 131 din 30 iunie 2010
Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 89/1998

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 462 din data de 6 iulie 2010
Actul nr. 136 din 1 iulie 2010
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 452 din data de 2 iulie 2010
Actul nr. 546 din 9 iunie 2010
Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 451 din data de 2 iulie 2010
Actul nr. 70 din 30 iunie 2010
Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 447 din data de 1 iulie 2010
Actul nr. 155 din 29 iunie 2010
Ordin privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 446 din data de 1 iulie 2010
Actul nr. 89 din 14 aprilie 2010
Ordin pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea siguranţei spaţiului aerian pe timpul intervenţiilor active în atmosferă

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 444 din data de 1 iulie 2010
Actul nr. 545 din 9 iunie 2010
Hotărâre privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 440 din data de 30 iunie 2010
Actul nr. 152 din 24 iunie 2010
Ordin pentru stabilirea componenţei Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 440 din data de 30 iunie 2010
Actul nr. 150 din 22 iunie 2010
Ordin privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 439 din data de 30 iunie 2010
Actul nr. 149 din 21 iunie 2010
Ordin privind comercializarea seminţelor de cereale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 439 din data de 30 iunie 2010
Actul nr. 51 din 1 martie 2010
Ordin pentru aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din ţări terţe

Textul complet in format pdf...
      --
Actul nr. 156 din 30 iunie 2010
Ordin privind constituirea grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control managerial intern

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 424 din data de 24 iunie 2010
Actul nr. 145 din 17 iunie 2010
Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 416 din data de 22 iunie 2010
Actul nr. 543 din 9 iunie 2010
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, precum şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale