ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 121 la 140 din 496

      Monitorul Oficial nr. 44 din data de 19 ianuarie 2012
Actul nr. 3 din 5 ianuarie 2012
Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2012

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 35 din data de 16 ianuarie 2012
Actul nr. 11 din 11 ianuarie 2012
Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 34 din data de 16 ianuarie 2012
Actul nr. 2 din 5 ianuarie 2012
Ordin privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare în vederea acordării protecţiei juridice a soiurilor, eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiurilor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 22 din data de 11 ianuarie 2012
Actul nr. 3 din 6 ianuarie 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 21 din data de 11 ianuarie 2012
Actul nr. 295 din 28 decembrie 2011
Ordin privind desemnarea unui compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naţionale/infrastructurilor critice europene, condus de un ofiţer de legătură pentru securitate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 11 din data de 6 ianuarie 2012
Actul nr. 298 din 29 decembrie 2011
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 11 din data de 6 ianuarie 2012
Actul nr. 1295 din 27 decembrie 2011
Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 10 din data de 5 ianuarie 2012
Actul nr. 297 din 28 decembrie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 939 din data de 30 decembrie 2011
Actul nr. 1294 din 27 decembrie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 936 din data de 29 decembrie 2011
Actul nr. 1285 din 27 decembrie 2011
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 935 din data de 29 decembrie 2011
Actul nr. 1206 din 6 decembrie 2011
Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Bursa de Peşte" Tulcea

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 928 din data de 28 decembrie 2011
Actul nr. 1237 din 14 decembrie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum şi a valorii sprijinului financiar

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 928 din data de 28 decembrie 2011
Actul nr. 278 din 9 decembrie 2011
Ordin privind aprobarea Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare solteren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a Bazei de date aferente reţelei de profile 8x8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 904 din data de 20 decembrie 2011
Actul nr. 1224 din 14 decembrie 2011
Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 904 din data de 20 decembrie 2011
Actul nr. 1223 din 14 decembrie 2011
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 897 din data de 19 decembrie 2011
Actul nr. 275 din 6 decembrie 2011
Ordin privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 882 din data de 13 decembrie 2011
Actul nr. 236 din 14 octombrie 2011
Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 880 din data de 13 decembrie 2011
Actul nr. 267 din 29 noiembrie 2011
Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 880 din data de 13 decembrie 2011
Actul nr. 266 din 29 noiembrie 2011
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 878 din data de 13 decembrie 2011
Actul nr. 1202 din 30 noiembrie 2011
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale