ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 81 la 100 din 496

      Monitorul Oficial nr. 271 din data de 24 aprilie 2012
Actul nr. 69 din 9 aprilie 2012
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 264 din data de 23 aprilie 2012
Actul nr. 72 din 10 aprilie 2012
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 256 din data de 18 aprilie 2012
Actul nr. 300 din 11 aprilie 2012
Hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 256 din data de 18 aprilie 2012
Actul nr. 283 din 11 aprilie 2012
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 256 din data de 18 aprilie 2012
Actul nr. 65 din 30 martie 2012
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 252 din data de 13 aprilie 2012
Actul nr. 76 din 12 aprilie 2012
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportive

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 252 din data de 13 aprilie 2012
Actul nr. 75 din 12 aprilie 2012
Ordin privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultură şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi în scop ştiinţific

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 252 din data de 13 aprilie 2012
Actul nr. 74 din 10 aprilie 2012
Ordin privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 247 din data de 12 aprilie 2012
Actul nr. 73 din 10 aprilie 2012
Ordin pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 244 din data de 11 aprilie 2012
Actul nr. 254 din 3 aprilie 2012
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 239 din data de 9 aprilie 2012
Actul nr. 70 din 9 aprilie 2012
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 236 din data de 9 aprilie 2012
Actul nr. 39 din 24 februarie 2012
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 231 din data de 6 aprilie 2012
Actul nr. 67 din 3 aprilie 2012
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 222 din data de 3 aprilie 2012
Actul nr. 250 din 27 martie 2012
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 211 din data de 29 martie 2012
Actul nr. 61 din 26 martie 2012
Ordin privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 206 din data de 28 martie 2012
Actul nr. 60 din 22 martie 2012
Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2012/2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 204 din data de 28 martie 2012
Actul nr. 183 din 20 martie 2012
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea achitării de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a obligaţiilor rezultate din încetarea contractelor de muncă în urma disponibilizării

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 188 din data de 22 martie 2012
Actul nr. 40 din 27 februarie 2012
Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2012

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 182 din data de 21 martie 2012
Actul nr. 54 din 13 martie 2012
Ordin pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 179 din data de 20 martie 2012
Actul nr. 57 din 15 martie 2012
Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale