ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 1 la 20 din 496

      Monitorul Oficial nr. 802 din data de 29 noiembrie 2012
Actul nr. 247 din 20 noiembrie 2012
Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 800 din data de 28 noiembrie 2012
Actul nr. 1131 din 27 noiembrie 2012
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 782 din data de 21 noiembrie 2012
Actul nr. 246 din 15 noiembrie 2012
Ordin pentru modificarea anexei "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 782 din data de 21 noiembrie 2012
Actul nr. 213 din 19 septembrie 2012
Ordin privind modificarea şi completarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 771 din data de 15 noiembrie 2012
Actul nr. 239 din 1 noiembrie 2012
Ordin pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 766 din data de 14 noiembrie 2012
Actul nr. 199 din 1 noiembrie 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 763 din data de 13 noiembrie 2012
Actul nr. 226 din 11 octombrie 2012
Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor multiplicate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 761 din data de 13 noiembrie 2012
Actul nr. 237 din 31 octombrie 2012
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 756 din data de 9 noiembrie 2012
Actul nr. 243 din 5 noiembrie 2012
Ordin privind furnizarea fructelor proaspete în şcoli

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 743 din data de 5 noiembrie 2012
Actul nr. 191 din 30 octombrie 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 735 din data de 31 octombrie 2012
Actul nr. 1052 din 30 octombrie 2012
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 735 din data de 31 octombrie 2012
Actul nr. 1051 din 30 octombrie 2012
Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 733 din data de 30 octombrie 2012
Actul nr. 1038 din 24 octombrie 2012
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 733 din data de 30 octombrie 2012
Actul nr. 1036 din 24 octombrie 2012
Hotărâre pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 731 din data de 29 octombrie 2012
Actul nr. 1035 din 24 octombrie 2012
Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 727 din data de 26 octombrie 2012
Actul nr. 1029 din 24 octombrie 2012
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 713 din data de 19 octombrie 2012
Actul nr. 180 din 18 octombrie 2012
Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 711 din data de 18 octombrie 2012
Actul nr. 222 din 9 octombrie 2012
Ordin pentru nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 705 din data de 15 octombrie 2012
Actul nr. 230 din 12 octombrie 2012
Ordin privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 214/2012 pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la speciile bovine şi ovine/caprine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 705 din data de 15 octombrie 2012
Actul nr. 228 din 11 octombrie 2012
Ordin privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) păsări

Textul complet in format pdf...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale