ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 301 la 320 din 496

      Monitorul Oficial nr. 844 din data de 16 decembrie 2010
Actul nr. 247 din 14 decembrie 2010
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 842 din data de 16 decembrie 2010
Actul nr. 271 din 8 decembrie 2010
Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 841 din data de 15 decembrie 2010
Actul nr. 232 din 7 decembrie 2010
Lege privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 838 din data de 14 decembrie 2010
Actul nr. 1244 din 8 decembrie 2010
Hotărâre privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 831 din data de 13 decembrie 2010
Actul nr. 1191 din 24 noiembrie 2010
Hotărâre privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului obţinut din activităţi de acvacultura şi de marcare prin etichetare a caviarului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 827 din data de 10 decembrie 2010
Actul nr. 1208 din 2 decembrie 2010
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 826 din data de 10 decembrie 2010
Actul nr. 239 din 7 decembrie 2010
Lege privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 815 din data de 7 decembrie 2010
Actul nr. 1179 din 24 noiembrie 2010
Hotărâre pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 807 din data de 3 decembrie 2010
Actul nr. 265 din 26 noiembrie 2010
Ordin pentru modificarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 806 din data de 2 decembrie 2010
Actul nr. 248 din 4 noiembrie 2010
Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 797 din data de 29 noiembrie 2010
Actul nr. 1175 din 24 noiembrie 2010
Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 790 din data de 25 noiembrie 2010
Actul nr. 1164 din 17 noiembrie 2010
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 790 din data de 25 noiembrie 2010
Actul nr. 212 din 11 noiembrie 2010
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 778 din data de 22 noiembrie 2010
Actul nr. 238 din 25 octombrie 2010
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 97/2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 770 din data de 17 noiembrie 2010
Actul nr. 231 din 19 octombrie 2010
Ordin pentru aprobarea conţinutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare ori în administrarea sau în folosinţa societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol, situată pe teritoriul organizaţiei, în proprietatea acelei organizaţii, şi a conţinutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigaţii, cu excepţia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizaţii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părţi autonome funcţional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federaţii, în folosinţa gratuită a acelei organizaţii sau federaţii

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 766 din data de 16 noiembrie 2010
Actul nr. 99 din 10 noiembrie 2010
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 765 din data de 16 noiembrie 2010
Actul nr. 219 din 11 noiembrie 2010
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 758 din data de 12 noiembrie 2010
Actul nr. 1030 din 13 octombrie 2010
Hotărâre privind aprobarea modificării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi subordonate, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 754 din data de 11 noiembrie 2010
Actul nr. 252 din 10 noiembrie 2010
Ordin modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 754 din data de 11 noiembrie 2010
Actul nr. 251 din 5 noiembrie 2010
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale