ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 401 la 420 din 496

      Monitorul Oficial nr. 273 din data de 27 aprilie 2010
Actul nr. 92 din 16 aprilie 2010
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 271 din data de 27 aprilie 2010
Actul nr. 365 din 14 aprilie 2010
Hotărâre pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte şi produse lactate, grav afectaţi de criza din sectorul lactatelor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 74 din 23 aprilie 2010
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 263 din data de 22 aprilie 2010
Actul nr. 80 din 30 martie 2010
Ordin pentru aprobarea Normelor privind recepţia, sistemul de evidenţă, controlul conformităţii, prezentarea şi etichetarea în vederea comercializării cu amănuntul a produselor vitivinicole vrac, provenite din import sau comerţul intracomunitar, în vederea asigurării trasabilităţii acestora

Textul complet in format pdf...
      --
Actul nr. 73 din 10 februarie 2010
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 236 din data de 14 aprilie 2010
Actul nr. 78 din 29 martie 2010
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei XVII la Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

Textul complet in format pdf...
      --
Actul nr. 91 din 14 aprilie 2010
Ordin privind aprobarea de organizare a sistemului de elaborare şi avizare a a proiectelor de acte normative în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 230 din data de 12 aprilie 2010
Actul nr. 279 din 31 martie 2010
Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 226 din data de 9 aprilie 2010
Actul nr. 85 din 8 aprilie 2010
Ordin privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 225 din data de 9 aprilie 2010
Actul nr. 256 din 24 martie 2010
Hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 222 din data de 8 aprilie 2010
Actul nr. 82 din 1 aprilie 2010
Ordin privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 222 din data de 8 aprilie 2010
Actul nr. 62 din 31 martie 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 221 din data de 8 aprilie 2010
Actul nr. 255 din 24 martie 2010
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 217 din data de 7 aprilie 2010
Actul nr. 75 din 24 martie 2010
Ordin privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 208 din data de 1 aprilie 2010
Actul nr. 71 din 23 martie 2010
Ordin pentru modificarea art. 8 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 204 din data de 31 martie 2010
Actul nr. 24 din 24 martie 2010
Ordonanţă de Urgenţă privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 203 din data de 31 martie 2010
Actul nr. 348 din 25 martie 2010
Ordin de stabilire a atribuțiilor Direcției generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operațional pentru Pescuit

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 201 din data de 30 martie 2010
Actul nr. 23 din 24 martie 2010
Ordonanţă de Urgenţă privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 200 din data de 30 martie 2010
Actul nr. 70 din 22 martie 2010
Ordin privind pescuitul reproducătorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultură şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 199 din data de 30 martie 2010
Actul nr. 21 din 24 martie 2010
Ordonanţă de Urgenţă privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale