ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 101 la 120 din 496

      Monitorul Oficial nr. 172 din data de 16 martie 2012
Actul nr. 154 din 13 martie 2012
Hotărâre privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 172 din data de 16 martie 2012
Actul nr. 53 din 12 martie 2012
Ordin pentru aprobarea Listei gradatorilor autorizaţi

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 172 din data de 16 martie 2012
Actul nr. 42 din 29 februarie 2012
Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV al anului 2011 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 167 din data de 14 martie 2012
Actul nr. 26 din 9 martie 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 162 din data de 12 martie 2012
Actul nr. 46 din 5 martie 2012
Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 149 din data de 6 martie 2012
Actul nr. 45 din 29 februarie 2012
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 148 din data de 6 martie 2012
Actul nr. 30 din 14 februarie 2012
Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 140 din data de 1 martie 2012
Actul nr. 41 din 28 februarie 2012
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 71/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 134 din data de 24 februarie 2012
Actul nr. 37 din 22 februarie 2012
Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 133 din data de 24 februarie 2012
Actul nr. 36 din 22 februarie 2012
Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 128 din data de 22 februarie 2012
Actul nr. 35 din 20 februarie 2012
Ordin pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 116 din data de 15 februarie 2012
Actul nr. 25 din 8 februarie 2012
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 113 din data de 14 februarie 2012
Actul nr. 18 din 2 februarie 2012
Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 112 din data de 13 februarie 2012
Actul nr. 14 din 27 ianuarie 2012
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.Bucureşti

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 109 din data de 10 februarie 2012
Actul nr. 6 din 18 ianuarie 2012
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 96 din data de 7 februarie 2012
Actul nr. 17 din 2 februarie 2012
Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 483/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 93 din data de 6 februarie 2012
Actul nr. 41 din 25 ianuarie 2012
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 92 din data de 6 februarie 2012
Actul nr. 16 din 30 ianuarie 2012
Ordin privind aprobarea Metodologiei şi a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 75 din data de 30 ianuarie 2012
Actul nr. 265 din 28 noiembrie 2011
Ordin privind desemnarea componenţei Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Secretariatului Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 64 din data de 26 ianuarie 2012
Actul nr. 290 din 29 decembrie 2011
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale