ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 61 la 80 din 496

      Monitorul Oficial nr. 489 din data de 17 iulie 2012
Actul nr. 149 din 13 iulie 2012
Ordin pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 2.1.5 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 471 din data de 11 iulie 2012
Actul nr. 126 din 7 iunie 2012
Ordin privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţe de consum

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 467 din data de 10 iulie 2012
Actul nr. 134 din 19 iunie 2012
Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I al anului 2012, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 419 din data de 22 iunie 2012
Actul nr. 618 din 20 iunie 2012
Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XIII-a 2012 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 415 din data de 21 iunie 2012
Actul nr. 28 din 13 iunie 2012
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 415 din data de 21 iunie 2012
Actul nr. 133 din 18 iunie 2012
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 402 din data de 15 iunie 2012
Actul nr. 128 din 11 iunie 2012
Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 389 din data de 11 iunie 2012
Actul nr. 116 din 22 mai 2012
Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 388 din data de 11 iunie 2012
Actul nr. 127 din 7 iunie 2012
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 387 din data de 11 iunie 2012
Actul nr. 125 din 5 iunie 2012
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 375 din data de 1 iunie 2012
Actul nr. 559 din 30 mai 2012
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 375 din data de 1 iunie 2012
Actul nr. 558 din 30 mai 2012
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 364 din data de 30 mai 2012
Actul nr. 110 din 17 mai 2012
Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2012, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3/2012

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 358 din data de 28 mai 2012
Actul nr. 358 din data de 28 mai 2012
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 344 din data de 21 mai 2012
Actul nr. 97 din 2 mai 2012
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 380/2009 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 300 din data de 7 mai 2012
Actul nr. 84 din 24 aprilie 2012
Ordin privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 297 din data de 5 mai 2012
Actul nr. 98 din 2 mai 2012
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 295 din data de 4 mai 2012
Actul nr. 299 din 11 aprilie 2012
Hotărâre cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 293 din data de 4 mai 2012
Actul nr. 93 din 25 aprilie 2012
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 279 din data de 26 aprilie 2012
Actul nr. 66 din 3 aprilie 2012
Ordin pentru abrogarea alin. (4) al art. 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale