ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 221 la 240 din 496

      Monitorul Oficial nr. 338 din data de 16 mai 2011
Actul nr. 454 din 4 mai 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 309 din data de 5 mai 2011
Actul nr. 96 din 26 aprilie 2011
Ordin pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 304 din data de 3 mai 2011
Actul nr. 424 din 20 aprilie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 298 din data de 29 aprilie 2011
Actul nr. 99 din 29 aprilie 2011
Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale pe Produs "Cereale şi Produse Derivate" din România - O.I.P.C.P.D.R. ca organizaţie interprofesională pe filiera cereale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 296 din data de 28 aprilie 2011
Actul nr. 378 din 7 aprilie 2011
Hotărâre privind aprobarea listei definitive a localităţilor cu infrastructură rutieră comunală afectată de inundaţiile din perioada iunie-august 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 294 din data de 28 aprilie 2011
Actul nr. 52 din 7 martie 2011
Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 288 din data de 26 aprilie 2011
Actul nr. 87 din 18 aprilie 2011
Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2011/2012

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 282 din data de 21 aprilie 2011
Actul nr. 89 din 20 aprilie 2011
Ordin pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Normele metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 277 din data de 20 aprilie 2011
Actul nr. 85 din 13 aprilie 2011
Ordin privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.18/2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 277 din data de 20 aprilie 2011
Actul nr. 84 din 13 aprilie 2011
Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor multiplicate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 277 din data de 20 aprilie 2011
Actul nr. 44 din 18 februarie 2011
Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 254 din data de 11 aprilie 2011
Actul nr. 78 din 7 aprilie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 246 din data de 7 aprilie 2011
Actul nr. 74 din 1 aprilie 2011
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 238 din data de 5 aprilie 2011
Actul nr. 73 din 1 aprilie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 238 din data de 5 aprilie 2011
Actul nr. 67 din 28 martie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 235 din data de 4 aprilie 2011
Actul nr. 66 din 28 martie 2011
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 219 din data de 30 martie 2011
Actul nr. 61 din 18 martie 2011
Ordin pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV al anului 2010, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 218 din data de 30 martie 2011
Actul nr. 273 din 23 martie 2011
Hotărâre privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 213 din 28 martie 2011
Actul nr. 245 din 16 martie 2011
Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 210 din 25 martie 2011
Actul nr. 63 din 22 martie 2011
Ordin pentru completarea Normelor de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 572/2008

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale