ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 421 la 440 din 496

      Monitorul Oficial nr. 199 din data de 30 martie 2010
Actul nr. 65 din 17 martie 2010
Ordin pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 195 din data de 29 martie 2010
Actul nr. 74 din 24 martie 2010
Ordin pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizaţi

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 195 din data de 29 martie 2010
Actul nr. 66 din 18 martie 2010
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 191 din data de 25 martie 2010
Actul nr. 214 din 17 martie 2010
Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 189 din data de 25 martie 2010
Actul nr. 68 din 22 martie 2010
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 170 din data de 16 martie 2010
Actul nr. 61 din 16 martie 2010
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 170 din data de 16 martie 2010
Actul nr. 19 din 9 martie 2010
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 163 din data de 15 martie 2010
Actul nr. 56 din 8 martie 2010
Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2010/2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 157 din data de 11 martie 2010
Actul nr. 38 din 9 martie 2010
Lege pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 147 din data de 5 martie 2010
Actul nr. 17 din 3 martie 2010
Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 144 din data de 4 martie 2010
Actul nr. 28 din 2 martie 2010
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 143 din data de 4 martie 2010
Actul nr. 23 din 2 martie 2010
Lege pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii,îngrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 140 din data de 3 martie 2010
Actul nr. 19 din 27 ianuarie 2010
Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit pentru anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 136 din data de 1 martie 2010
Actul nr. 50 din 25 februarie 2010
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportive

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 128 din data de 25 februarie 2010
Actul nr. 41 din 19 februarie 2010
Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 127 din data de 24 februarie 2010
Actul nr. 39 din 18 februarie 2010
Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 117 din data de 22 februarie 2010
Actul nr. 36 din 16 februarie 2010
Ordin privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră pentru anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 111 din data de 18 februarie 2010
Actul nr. nr. 30 din 8 februarie 2010
Ordin pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 109 din data de 18 februarie 2010
Actul nr. 8 din 15 ianuarie 2010
Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 100 din data de 15 februarie 2010
Actul nr. 31 din 9 februarie 2010
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale