ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 241 la 260 din 496

      Monitorul Oficial nr. 207 din 25 martie 2011
Actul nr. 59 din 16 martie 2011
Ordin pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 206 din data de 24 martie 2011
Actul nr. 237 din 16 martie 2011
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 206 din data de 24 martie 2011
Actul nr. 207 din 9 martie 2011
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 204 din data de 24 martie 2011
Actul nr. 231 din 16 martie 2011
Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 203 din data de 24 martie 2011
Actul nr. 27 din 17 martie 2011
Ordonanţă de Urgenţă privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 202 din data de 23 martie 2011
Actul nr. 25 din 16 martie 2011
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 202 din data de 23 martie 2011
Actul nr. 57 din 11 martie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 201 din data de 23 martie 2011
Actul nr. 230 din 16 martie 2011
Hotărâre privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 200 din data de 22 martie 2011
Actul nr. 62 din 21 martie 2011
Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 192/2009 privind producerea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 198 din data de 22 martie 2011
Actul nr. 226 din 9 martie 2011
Hotărâre privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 193 din data de 21 martie 2011
Actul nr. 11 din 14 ianuarie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 190 din data de 18 martie 2011
Actul nr. 51 din 7 martie 2011
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 178 din data de 14 martie 2011
Actul nr. 203 din 2 martie 2011
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 173 din data de 11 martie 2011
Actul nr. 48 din 28 februarie 2011
Ordin privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit pentru anul 2011, pe specii şi zone

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 172 din data de 10 martie 2011
Actul nr. 53 din 7 martie 2011
Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 166 din data de 8 martie 2011
Actul nr. 199 din 2 martie 2011
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 166 din data de 8 martie 2011
Actul nr. 29 din 2 februarie 2011
Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 152 din data de 2 martie 2011
Actul nr. 20 din 23 februarie 2011
Ordonanţă de Urgenţă privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 145 din data de 28 februarie 2011
Actul nr. 45 din 18 februarie 2011
Hotărâre privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 138 din data de 23 februarie 2011
Actul nr. 33 din 4 februarie 2011
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale