ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

Afiseaza legislatia de la 141 la 160 din 496

      Monitorul Oficial nr. 876 din data de 12 decembrie 2011
Actul nr. 274 din 7 decembrie 2011
Lege pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 870 din data de 9 decembrie 2011
Actul nr. 266 din 7 decembrie 2011
Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 863 din data de 7 decembrie 2011
Actul nr. 1200 din 30 noiembrie 2011
Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 863 din data de 7 decembrie 2011
Actul nr. 1199 din 30 noiembrie 2011
Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 858 din data de 6 decembrie 2011
Actul nr. 106 din 30 noiembrie 2011
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 857 din data de 5 decembrie 2011
Actul nr. 104 din 25 noiembrie 2011
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 854 din data de 2 decembrie 2011
Actul nr. 269 din 29 noiembrie 2011
Ordin privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Naţionale Prodcom Legume-Fructe din România ca organizaţie interprofesională pe filiera "legume şi fructe proaspete şi procesate"

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 822 din data de 21 noiembrie 2011
Actul nr. 822 din data de 21 noiembrie 2011
Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 813 din data de 17 noiembrie 2011
Actul nr. 204 din 7 noiembrie 2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 813 din data de 17 noiembrie 2011
Actul nr. 253 din 1 noiembrie 2011
Ordin privind stabilirea anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural în România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 798 din data de 10 noiembrie 2011
Actul nr. 491 din 18 noiembrie 2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 796 din data de 10 noiembrie 2011
Actul nr. 92 din 2 noiembrie 2011
Ordonanţă de Urgenţă pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 793 din data de 9 noiembrie 2011
Actul nr. 258 din 4 noiembrie 2011
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 770 din data de 1 noiembrie 2011
Actul nr. 241 din 17 octombrie 2011
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 185/153/2002

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 763 din data de 28 octombrie 2011
Actul nr. 188 din 24 octombrie 2011
Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 754 din data de 26 octombrie 2011
Actul nr. 242 din 17 octombrie 2011
Ordin pentru modificarea anexei XV la Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 728 din data de 17 octombrie 2011
Actul nr. 1008 din 12 octombrie 2011
Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 724 din data de 13 octombrie 2011
Actul nr. 235 din 12 octombrie 2011
Ordin privind aprobarea specificaţiilor tehnice ale produselor alimentare de bază care fac obiectul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari "Coşul de solidaritate"

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 720 din data de 12 octombrie 2011
Actul nr. 976 din 5 octombrie 2011
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România

Textul complet in format pdf...
      Monitorul Oficial nr. 720 din data de 12 octombrie 2011
Actul nr. 975 din 5 octombrie 2011
Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 - 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Textul complet in format pdf...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale