ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 16 la 20 din 20

     5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
(postat 30.01.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 29.01.2013. Persoana de contact: d-ul Carmen Tudoran, e-mail: carmen.tudoran@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(postat 18.01.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul și de colectare precum și termenele de plată aferente tarifului de îmbunătățiri funciare
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 30 zile de la data publicării. Persoane de contact: d-ul Valentin Apostol, tel: 021.30.72.335, e-mail: valentin.apostol@madr.ro sau d-ul Alexandru Rădulescul, tel: 021.30.72.449, e-mail: imbunatatiri@madr.ro din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(postat 17.01.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     2. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 27.01.2013. Persoana de contact: d-ul Cogiac Emil, e-mail: emil.cociag@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(postat 16.01.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     1. ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.)
(postat 14.01.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2012
ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011
ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale