ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 16 la 30 din 97

     809. ORDIN privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României
(postat 12.11.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     808. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010
(postat 09.11.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     807. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor
(postat 08.11.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     806. ORDIN pentru aprobarea conţinutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare ori în administrarea sau în folosinţa societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol, situată pe teritoriul organizaţiei, în proprietatea acelei organizaţii şi a conţinutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigaţii, cu excepţia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizaţii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părţi autonome funcţional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federaţii, în folosinţa gratuită a acelei organizaţii sau federaţii
(postat 08.11.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     805. LEGE privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene
(postat 02.11.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     804. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
(postat 01.11.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     803. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care Romania este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ce decurge din statutul de observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) - CoAg pentru perioada 2010-2011, precum şi pentru anii următori.
(postat 29.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     802. HOTĂRÂRE privind participarea României ca stat membru cu drepturi depline în cadrul organizaţiei internaţionale Panta Rhei constituită din Agenţiile de plăţi care activează în domeniul agriculturii
(postat 21.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     801. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
(postat 18.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     800. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare Pavilion Central şi Pavilion Fiziologia Nutriţiei la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti"
(postat 08.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     799. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţii la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea"
(postat 08.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     798. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea şi modernizarea a 12 laboratoare din clădirea principală a Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr – Braşov"
(postat 08.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     797. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de construcţie seră - laborator insect proof pentru micropropagarea şi producerea de prebază la cartof la Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr – Braşov"
(postat 08.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     796. ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice de producere a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare
(postat 08.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     795. HOTARARE privind stabilirea pentru anul 2010, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor naţionale directe complementare şi plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
(postat 08.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale