ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 76 la 90 din 97

     733. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1627/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi
(postat 23.04.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     732. LEGE pentru abrogarea unor acte normative din domeniul ajutorului de stat în agricultură
(postat 22.04.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     730. HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor pentru contribuţia suplimentară de achiziţionare a unui nou sediu al Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor (OEPP)
(postat 22.04.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     729. HOTĂRÂRE privind aprobarea sumelor necesare pentru contractarea şi implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului Phare
(postat 16.04.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     726. HOTĂRÂRE privind condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor
(postat 30.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     725. HOTĂRÂRE privind condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor
(postat 30.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     724. HOTĂRÂRE pentru distribuirea sumei stabilită în anexa Regulamentului (UE) nr.1233/2009 al Comisiei, producătorilor de lapte şi produse lactate, grav afectaţi de criza din sectorul lactatelor
(postat 30.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     723. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
(actualizat 23.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     721. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
(actualizat 22.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     720. LEGE pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 42 /1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
(postat 17.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     719. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava
(postat 12.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     718. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010 – 2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a-2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor
(postat 11.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     717. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
(postat 08.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     716. HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului rezervei naţionale de lapte
(postat 05.03.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     715. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(postat 24.02.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale