ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 61 la 75 din 97

     752. ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea
(postat 18.06.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     750. HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru centrele judeţene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părţi din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale
(postat 11.06.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     749. HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010-2011
(postat 09.06.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     748. HOTĂRÂRE privind condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor
(postat 08.06.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     747. HOTĂRÂRE privind condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor
(postat 08.06.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     745. HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
(postat 08.06.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     743. HOTARARE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate
(postat 31.05.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     742. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii anexe, situate în Oraşul Cristuru Secuiesc, str. Budai Nagy Antal, nr. 1, judeţul Harghita, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Harghita
(postat 31.05.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     741. ORDIN pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
(postat 26.05.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     740. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa Regulamentului (UE) nr.1233/2009 al Comisiei, producătorilor de lapte și produse lactate, grav afectați de criza din sectorul lactatelor
(postat 21.05.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     739. HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare de stat pentru susţinerea Programului naţional privind conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure
(postat 18.05.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     737. LEGE privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor
(actualizat 13.05.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     736. ORDIN pentru abrogarea alineatului 4 al articolului 8 din Normele cu privire la comercializarea produselor din carne, aprobate prin Ordinul nr. 560 din 16 august 2006
(postat 12.05.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     735. ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea sprijinului financiar pentru promovarea vinurilor pe pietele ţărilor terţe în perioadele financiare 2008/2009-2012/2013
(postat 28.04.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     734. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
(actualizat 27.04.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale