ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 31 la 45 din 97

     794. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
(postat 01.10.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     793. HOTĂRÂRE de modificare a Hotărârii Guvernului nr.279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe
(postat 23.09.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     792. ORDONANŢĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporară privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură
(postat 25.08.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     791. HOTARARE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, precum și pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
(postat 25.08.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     790. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexei nr. 3 b) la Hotărârea Guvernului nr. 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare – dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 bis din 17 februarie 2006, referitor la bunurile aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – „IBNA”- Baloteşti
(postat 17.08.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     789. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705 / 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valorile de inventar modificate ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi subordonate
(postat 17.08.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     788. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting”
(actualizat 16.08.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     786. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti
(postat 02.08.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     785. HOTĂRÂRE pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari
(postat 30.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     783. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 21.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     782. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(postat 16.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     781. ORDIN pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(postat 16.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     779. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 15.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     776. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005
(actualizat 12.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     775. HOTĂRÂRE privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
(postat 09.07.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale