ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 1 la 15 din 97

     828. HOTĂRÂRE pentru aprobarea condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică
(postat 28.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     827. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725 /2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
(postat 28.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     826. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei localităţilor cu infrastructură rutieră comunală afectată de inundaţiile din perioada iunie-august 2010 şi a unor măsuri pentru refacerea acestora
(postat 23.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     825. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor
(postat 21.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     824. ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea
(postat 21.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     823. ORDIN privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi
(postat 14.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     822. HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare de stat pentru susţinerea Programului naţional privind conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure
(postat 10.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     821. ORDIN pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011
(postat 10.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     820. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(postat 10.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     818. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442 / 2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
(actualizat 09.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     817. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţionale ” Apele Române”
(postat 08.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     816. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
(postat 08.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     814. HOTĂRÂRE privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010 – 2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
(postat 02.12.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     811. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010
(postat 26.11.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     810. LEGE privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
(postat 12.11.2010, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2  3  4  5  6  7   pagina urmatoare >>>

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale