ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 106 la 115 din 115

     840. HOTĂRÂRE pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului
(postat 11.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     839. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi valoarea sprijinului financiar
(postat 11.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     838. HOTĂRÂRE pentru aprobarea condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică
(postat 10.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     837. ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1272/26503/2005
(postat 04.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     836. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea finanţării unor activităţi de îmbunătăţiri funciare
(postat 03.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     835. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare
(postat 31.01.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     834. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate
(postat 19.01.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     833. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi subordonate, în domeniul public al Municipiului Braşov, judeţul Braşov şi în administrarea Consiliului Municipiului Braşov
(postat 18.01.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     831. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010 – 2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
(postat 06.01.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     830. HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 1 al Hotărârii Guvernului nr.1244/2010 pentru aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010
(postat 06.01.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8  

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale