ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 46 la 60 din 115

     908. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 01.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     907. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui
(postat 01.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     906. LEGE privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole
(postat 01.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     905. HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(postat 31.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     904. ORDIN pentru aprobarea listelor cu tarifele medii defalcate pe tipuri de amenajări de îmbunătăţiri funciare prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2011
(postat 30.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     903. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia
(actualizat 24.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     901. HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor şi a procentului de majorare a salariului de bază ce urmează a fi acordat personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.606/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(postat 19.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     900. HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional care se acordă în vederea compensării efectelor crizei cauzate de bacteria E-coli în sectorul legume
(postat 18.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     899. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizării oficiilor judeţene de consultanţă agricolă
(actualizat 17.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     898. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate
(postat 10.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     897. HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii Guvernului nr. 1244/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, a art. 1 al Hotărârii Guvernului nr.1175/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
(postat 10.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     896. ORDIN pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România
(postat 10.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     895. ORDONANŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este parte
(postat 05.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     894. Hotărâre pentru completarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România
(postat 05.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     893. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
(postat 04.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale