ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 16 la 30 din 115

     940. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
(postat 24.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     939. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 21.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     938. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 21.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     937. HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi transmiterea acestora în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara şi pentru actualizarea descrierii tehnice a bunului imobil înscris în inventar la poziţia cu nr. MF 40343
(postat 20.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     935. HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
(postat 12.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     934. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
(postat 11.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     933. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
(postat 07.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     932. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor naţionale directe complementare şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
(postat 04.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     931. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare R.A. Sucursala Teritorială Tisa-Someş şi transmiterea unei părţi a acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj
(postat 28.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     930. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Dâmboviţa, a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale
(actualizat 28.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     929. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr. 1370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România
(actualizat 28.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     928. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu”
(postat 27.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     927. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 22.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     926. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 22.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     925. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 22.09.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale