ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 61 la 75 din 115

     892. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a unui imobil retrocedat către “Asociaţia Etnicilor Bulgari din Dobrogea Edinstovo”, în condiţiile legii
(postat 04.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     891. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
(postat 03.08.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     890. HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2011-2012
(actualizat, 28.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     889. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 28.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     888. ORDIN privind aprobarea repartizării cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2011- 2012 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr
(postat 27.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     887. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politici aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
(postat 27.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     886. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Satu Mare a unui imobil predat proprietarului de drept în baza unei sentinţe judecătoreşti
(postat 22.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     885. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea articolului 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, republicată
(postat 21.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     884. HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
(postat 18.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     883. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr. 1370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România
(postat 18.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     882. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 442 / 2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
(postat 14.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     881. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, a articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr.1244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, cu modificările ulterioare, precum şi a articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr.1175/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010
(postat 13.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     879. ORDIN pentru modificarea și completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate și termenii de referință pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010
(postat 06.07.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     878. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
(postat 24.06.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     877. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
(postat 24.06.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale