ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 91 la 105 din 115

     859. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia
(actualizat 15.04.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     858. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705 / 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a inființării Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(actualizat 13.04.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     857. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad în administrarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(actualizat 13.04.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     855. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la unele bunurile imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare RA
(postat 05.04.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     854. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
(postat 21.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     852. HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Comitetului Naţional de Iniţiativă pentru organizarea alegerilor în vederea înfiinţării camerelor agricole pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
(postat 17.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     851. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea articolului 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, republicată
(postat 16.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     850. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
(postat 15.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     849. HOTARARE privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat
(postat 14.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     847. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor
(postat 07.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     846. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale
(postat 02.03.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     844. HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor
(postat 28.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     843. HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii ajutorului în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc
(postat 24.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     842. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
(postat 23.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     841. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului cadru de stabilire a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat următoare a persoalului contractual şi a Regulamentului cadru de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor sau autorităţilor aflate în subordine sau sub autoritate
(postat 14.02.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6  7  8   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale