ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 1 la 15 din 115

     965. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
(postat 29.12.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     960. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
(postat 08.12.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     959. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
(actualizat 07.12.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     958. ORDIN privind recunoaşterea ORGANIZAŢIEI INTERPROFESIONALE NAŢIONALE PRODCOM LEGUME - FRUCTE DIN ROMÂNIA, ca organizaţie interprofesională pe filiera - „legume şi fructe proaspete şi procesate”
(postat 29.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     957. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
(actualizat 29.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     956. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2011
(actualizat 29.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     955. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2011
(actualizat 29.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     954. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate
(actualizat 29.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     953. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
(postat 23.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     952. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, pentru modificarea Legii nr.268/20011 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi privind compensarea debitelor constate de Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare şi Agenţia Domeniilor Statului
(postat 22.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     951. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(postat 22.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     948. HOTĂRÂRE pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari
(postat 08.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     945. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Bursa de Peşte” Tulcea
(postat 01.11.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     942. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar
(postat 25.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     941. HOTĂRÂRE pentru aprobarea activităţii aferente anului 2009 pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi
(postat 25.10.2011, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2  3  4  5  6  7  8   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale