ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2012


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 16 la 30 din 82

     80. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la articolul IV alineatele (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 26.10.2012. Persoana de contact: Silvia Ştefan - consilier, e-mail: silvia.stefan@madr.ro, din cadrul MADR, Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii.
(postat 17.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     79. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate
(actualizat 17.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     78. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură
(postat 11.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     77. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind interzicerea achiziţionării metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea de irigații și de desecări
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact: Niculae Dinu, e-mail: niculae.dinu@madr.ro, consilier în cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole şi Strategii
(postat 11.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     75. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2012, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
(postat 03.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     74. HOTĂRÂRE privind punerea în executare a Sentinţei civile nr.1249/21.02.2011 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul nr.10110/2/2010/a1, ramasa definitivă şi irevocabilă prin decizia nr.2862 din 07 iunie 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – secţia de contencios administrativ şi fiscal
(postat 02.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     73. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact: Ionuţ Nica, e-mail: ionut.nica@madr.ro.
(postat 02.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     72. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2012
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 10.10.2012. Persoana de contact: d-na Maria Toma, Director la Direcţia Politici şi Strategii în Zootehnie, telefon: 021.307.24.17.
(postat 01.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     71. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2012
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 10.10.2012. Persoana de contact: d-na Maria Toma, Director la Direcţia Politici şi Strategii în Zootehnie, telefon: 021.307.24.17.
(postat 01.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     70. ORDIN privind furnizarea fructelor proaspete în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 10.10.2012. Persoana de contact: d-na Irina Creangă , consilier în cadrul Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale e-mail: irina.georgescu@madr.ro.
(postat 01.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     68. ORDIN pentru aprobarea încheierii convențiilor privind finanțarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, la speciile bovine și ovine/caprine, precum și a cuantumului de plată înscris în adeverință
(postat 24.09.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     67. HOTĂRÂRE pentru acordarea de sprijin financiar producătorilor pentru depozitarea privată a untului sărat sau nesărat
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact: d-ul Dragoş Duţă, adresa de e-mail: dragos.duta@madr.ro
(postat 19.09.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     66. ORDIN privind modificarea şi completarea Procedurii naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 27.09.2012. Persoane de contact: d-na Elena Leaota - Director, adresa de e-mail: elena.leaota@madr.ro, d-ra Veronica-Mirela Dobrinoiu - consilier afaceri europene, adresa de e-mail: veronica.dobrinoiu@madr.ro, de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională Fitosanitară.
(postat 19.09.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     65. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 30.09.2012. Persoana de contact: d-ul Cociag Emil, e-mail: emil.cociag@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene.
(postat 19.09.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     64. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal” şi titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
(postat 17.09.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011
ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale