ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2012


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 61 la 75 din 82

     25. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul “ Cheltuieli de personal” şi titlul “ Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
(postat 28.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     24. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
(postat 26.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene, modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
(postat 22.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     22. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventar a unui teren ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
(actualizat 21.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     21. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea achitării de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a obligaţiilor rezultate din încetarea contractelor de muncă în urma disponibilizării
(postat 14.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     20. ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural"
(postat 14.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     19. ORDIN privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2012/2013
(postat 13.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     18. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj şi darea unei părţi a acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj
(actualizat 12.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     17. HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la acordarea ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum și în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor
(postat 12.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
(postat 09.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, pentru modificarea Legii nr.268/20011 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi privind deducerea debitelor constate de Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare şi Agenţia Domeniilor Statului din sumele cuvenite producătorilor agricoli cu titlul de susţinere financiară având ca sursa de finanţare bugetul de stat
(postat 06.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     14. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
(postat 06.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor
(actualizat 06.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animalele
(postat 06.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(postat 05.03.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011
ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale