ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2012


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 31 la 45 din 82

     63. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv de la data de 13.09.2012. Persoane de contact sunt: Nicoleta Marinică, e-mail: nicoleta.marinica@apia.org.ro şi Nelu Clipcea, e-mail: nelu.clipcea@apia.org.ro de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Direcţia Măsuri de Piaţă.
(postat 13.09.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     61. HOTĂRÂRE pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe site la adresa de e-mail: feadr@madr.ro
(postat 06.09.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     60. HOTĂRÂRE pentru aplicarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(postat 05.09.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     59. HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011 - 2012, asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
(actualizat 03.09.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     58. Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Se preconizează emiterea unei Ordonanţe pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, conform Legii dialogului social şi a transparenţei privind emiterea actelor normative; rugăm toţi cei interesaţi să transmită punctul de vedere cu privire la acest act normativ până la data de 31 august 2012, la adresa de e-mail: florina.milescu@madr.ro
(postat 21.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     57. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data republicării pe site. Persoana de contact: d-ul Iuliu Maloş, e-mail: iuliu.malos@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală de Industrie Alimentară.
(repostat 22.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     56. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data republicării pe site. Persoana de contact: d-ul Iuliu Maloş, e-mail: iuliu.malos@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală de Industrie Alimentară.
(repostat 22.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     55. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759 /2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică și a Hotărârii Guvernului nr.796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 16.08.2012. Persoana de contact: d-na Daniela Rebega, e-mail: dana.rebega@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii.
(postat 16.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     54. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1199/2011 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2011, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact: Anne Marie Niculescu- consilier juridic, e-mail: anne.niculescu@madr.ro, din cadrul MADR, Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii - Direcția politici și strategii în zootehnie
(postat 16.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     53. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/ 2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact: Silvia Ştefan - consilier, e-mail: silvia.stefan@madr.ro, din cadrul MADR, Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii
(postat 10.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     52. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură în vederea compensării producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectaţi de secetă
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoane de contact: Florin Beiu - consilier, e-mail: florin.beiu@madr.ro şi Silvia Ştefan - consilier, e-mail: silvia.stefan@madr.ro, din cadrul MADR, Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii
(postat 06.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     51. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj şi transmiterea unei părţi a acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 13.08.2012. Persoana de contact: Avarvarei Daniela, e-mail: dana.avarvarei@apia.org.ro – de la Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură, Direcţia Patrimoniu, Parc Auto şi Administrativ.
(postat 03.08.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     50. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 09.08.2012. Persoana de contact: d-ul Sasu Georgică – Consilier în cadrul Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Fonduri Europene a MADR, e-mail: georgica.sasu@madr.ro
(postat 31.07.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     47. HOTĂRÂRE privind stabilirea sancţiunilor în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 07.08.2012. Persoane de contact: d-na Elena Leaota - Director, adresa de e-mail: elena.leaota@madr.ro, d-na Cristina Serbanoiu - consilier superior, adresa de e-mail: cristina.serbanoiu@madr.ro, de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională Fitosanitară.
(postat 24.07.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     46. ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice de producere a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv de la data de 23.07.2012. Persoana de contact: d-ul Iuliu Maloş, e-mail: iuliu.malos@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală de Industrie Alimentară.
(postat 23.07.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

<<< pagina precedent  1  2  3  4  5  6   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011
ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale