ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2012


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 1 la 15 din 82

     96. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 796 /2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate și a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoane de contact: d-na Daniela Rebega, e-mail: dana.rebega@madr.ro şi Cristina Fabian, e-mail: cristina.fabian@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii.
(postat 29.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     95. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 110 din 04 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
(postat 29.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     94. Propuneri privind principiile de reglementare a arealelor irigabile din România - Legea arealelor irigabile -
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoane de contact Valentin Apostol, e-mail: valentin.apostol@madr.ro, tel: 021.30.72.335 sau Alexandru Rădulescu , e-mail: imbunatatiri@madr.ro, tel: 021.30.72.429 din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii.
(postat 29.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     93. HOTĂRÂRE privind recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate
(postat 19.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     92. HOTĂRÂRE pentru ocuparea posturilor vacante în unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public din domeniul agricol şi în Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact Iuliu Gabriel Maloş, tel: 021-30.78.678, e-mail: iuliu.malos@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală de Industrie Alimentară.
(postat 16.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     91. HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum și pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor
(postat 15.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     90. ORDIN pentru modificarea anexei „PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPINELOR ŞI STUPILOR ÎN SISTEMUL UNITAR” la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011
(postat 15.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     89. LEGEA PAJIŞTILOR PERMANENTE
(postat 13.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     88. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 20.11.2012. Persoana de contact: d-na Tudoran Carmen, e-mail: carmen.tudoran@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene.
(postat 12.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     87. LEGE privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoane de contact sunt: d-na Melinda Klara Kerekes, e-mail: melinda.kerekes@apia.org.ro şi d-na Magdalena Lazar, e-mail: magdalena.lazar@apia.org.ro, de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(postat 08.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     86. HOTĂRÂRE pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact: d-na Cristina Fabian, e-mail: cristina.fabian@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii.
(postat 06.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     85. HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013
(actualizat 05.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     84. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 16.11.2012. Persoane de contact: d-na Elena Leaota - Director, adresa de e-mail: elena.leaota@madr.ro, d-l Daniel Lică - consilier superior, adresa de e-mail: daniel.lica@madr.ro, de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională Fitosanitară.
(postat 05.11.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     83. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2012, a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
(postat 29.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     82. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
(postat 29.10.2012, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2  3  4  5  6   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011
ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale