ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate


Legea 52 din 2003

Afiseaza legislatia de la 1 la 15 din 20

     21. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 474 / 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact - doamna Simona Panait (simona.panait@madr.ro)
(actualizat 19.03.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     20. ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 27.03.2013. Persoane de contact: d-na Elena Leaota - Director, adresa de e-mail: elena.leaota@madr.ro şi d-ra Veronica-Mirela Dobrinoiu, consilier afaceri europene, e-mail: veronica.dobrinoiu@madr.ro, de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională Fitosanitară.
(postat 15.03.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     19. ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură
(postat 14.03.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
(postat 13.03.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     17. LEGE a pajiştilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact: d-na Maria Toma - director, e-mail: mia.toma@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(actualizat 12.03.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi a Legii nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dgia@madr.ro.
(postat 11.03.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea unei scheme temporare de ajutor de stat în agricultură
(postat 08.03.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     14. HOTĂRÂRE privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012 - 2013 și a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact: d-na Maria Toma - director, e-mail: mia.toma@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(publicat 06.03.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     13. LEGE privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoana de contact: d-na Maria Toma - director, e-mail: mia.toma@madr.ro, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(postat 26.02.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     12. ORDIN privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013
(postat 26.02.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     11. ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
(postat 26.02.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     10. HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură
(postat 26.02.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor
(postat 19.02.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     8. ORDIN privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului îngrăşămintelor
(postat 19.02.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...
     7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 18.02.2013. Persoane de contact: dl. Daniel Velicu, e-mail: dan.velicu@madr.ro, d-na Silvia Ştefan, e-mail: silvia.stefan@madr.ro, din cadrul MADR, Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii
(postat 05.02.2013, fisier in format *.pdf)

Textul complet...

 1  2   pagina urmatoare >>>

ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2012
ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2011
ARHIVA PROIECTE LEGISLATIVE 2010
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale