ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Bovine
Efective
Productii
Porcine
Efective
Productii
Lista unitati - cresterea porcinelor
Ovine si caprine
Efective
Productii
Forme asociative
Pasari de curte
Efective
Productii
Cabaline
Efective
Asociatii pe rase
Link-uri utile
Cluburi sportive
Evenimente ecvestre
Comunicate de presa
Efective - alte specii
Legislatie zootehnie
Preturi
Forme asociative

 

Agricultura >>Cresterea animalelor >>Legislatie zootehnie
Ultima actualizare: 2011-10-18

Acte normative în vigoare
- sectorul zootehnic -

 • OUG nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
 • OM nr.98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu;
 • OM nr.215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
 • HG nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei gestionării cotelor de lapte de vacă în România;
 • HG nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte şi produse lactate, grav afectaţi de criza din sectorul lactatelor
 • OM nr. 468/2006 pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum şi a procedurii de acordare a cotelor şi înscriere în Registrul cotelor
 • OM nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională
 • HG nr. 1628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare
 • HG nr. 1297/2008 pentru desemnarea autorităţii naţionale competente în ceea ce priveşte certificarea cărnii de bovine adulte - masculi, în vederea acordării restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat şi pentru aprobarea atribuţiilor principale ale acesteia în acest domeniu, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie
 • OM nr. 761/2008 privind aprobarea Condiţiilor de emitere a certificatului pentru carne de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 433/2007, a certificatului pentru carne dezosată sferturi posterioare de bovine adulte - masculi şi a certificatului pentru carne dezosată sferturi anterioare de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 1.359/2007, precum şi a celor de verificare şi supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub un regim vamal în vederea exportului
 • OUG nr.103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • HG nr. 1068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii
 • OM 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • HG nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate;
 • HG nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
 • OG nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.74/2010;
 • HG nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
 • HG nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare
 • HG nr. 838/2010 privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor;
 • HG nr. 839/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării și protecției porcine;
 • HG nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale
 • HG nr.207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale
 • HG nr. 1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
 • OG nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură
 • OUG nr.25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare
 • HG nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum şi a valorii sprijinului financiar
 • OM nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinei de multiplicare
 • OM nr.119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor
 • HG nr. 226/2011 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc
 • LEGEA nr. 72/2002 a zootehniei
 • ORDIN nr. 13 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei privind animalele de reproducţie din specia porcine
 • ORDIN nr. 14 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea metodelor de monitorizare a performanţelor şi metodelor pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură şi hibrizi din specia porcine
 • ORDIN nr. 15 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a porcinelor de reproducţie
 • ORDIN nr. 17 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine
 • ORDIN nr. 18 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură din specia bovine
 • ORDIN nr. 19 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie
 • ORDIN nr. 20 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine
 • ORDIN nr. 21 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performanţelor şi metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine
 • ORDIN nr. 22 din 20 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie

Legislație în sectorul zootehnic

 • forme de sprijin -
 • OUG nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
 • OM nr.98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu;
 • OM nr.215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
 • HG nr. 1628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare
 • HG nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate;
 • HG nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
 • OG nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.74/2010;
 • HG nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
 • HG nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare
 • HG nr. 838/2010 privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor;
 • HG nr. 839/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării și protecției porcine;
 • HG nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale
 • HG nr.207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale
 • OG nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură
 • HG nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum şi a valorii sprijinului financiar
 • HG nr. 226/2011 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

Legislație bovine

 • OM nr.215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
 • HG nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei gestionării cotelor de lapte de vacă în România;
 • HG nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte şi produse lactate, grav afectaţi de criza din sectorul lactatelor
 • OM nr. 468/2006 pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum şi a procedurii de acordare a cotelor şi înscriere în Registrul cotelor
 • OM nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională
 • HG nr. 1628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare
 • HG nr. 1297/2008 pentru desemnarea autorităţii naţionale competente în ceea ce priveşte certificarea cărnii de bovine adulte - masculi, în vederea acordării restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat şi pentru aprobarea atribuţiilor principale ale acesteia în acest domeniu, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie
 • OM nr. 761/2008 privind aprobarea Condiţiilor de emitere a certificatului pentru carne de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 433/2007, a certificatului pentru carne dezosată sferturi posterioare de bovine adulte - masculi şi a certificatului pentru carne dezosată sferturi anterioare de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 1.359/2007, precum şi a celor de verificare şi supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub un regim vamal în vederea exportului
 • OUG nr.103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • HG nr. 1068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii
 • OM 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • HG nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate;
 • HG nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
 • HG nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
 • HG nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare
 • HG nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale
 • HG nr.207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale
 • OG nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură

Legislație păsări

 • HG nr. 838/2010 privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor;
 • HG nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale