ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ghidul Solicitantului (aprobat)
Ghidul solicitantului (draft)
Manuale de proceduri
Lista beneficiarilor
Centre regionale AM-POP
Anunturi AM-POP
Comitet de monitorizare pt POP
Legislatie POP
Grupuri locale FEP
Protocoale incheiate de catre MADR
Instructiuni de achizitii publice / achizitii
Procedura cu privire la frauda si prevenirea ei
Evaluare intermediara POP 2007-2010
Programare 2014-2020
Organigrama POP
Stadiul implementarii FEP
Informare privind schemele de garantare
Modificare contract de finantare

 

Pescuit si acvacultura (FEP) >>Anunturi AM-POP
Ultima actualizare: 2013-01-14

ARHIVA ANUNTURI

DGP-AMPOP anunţă prelungirea, până în data de 15.02.2013, a sesiunii deschise de primire cereri de finanţare pe măsurile 3.1 şi 3.3 (pdf, 118 KB)- (actualizat: 14 ianuarie 2013)

DGP-AMPOP anunţă prelungirea, până în data de 03.12.2012, a sesiunii deschise de primire cereri de finanţare pe măsurile aferente Axei 1 si pe măsurile 3.4 şi 3.5 din cadrul Axei 3 (pdf, 119 KB) - (actualizat: 28 noiembrie 2012)

DGP-AMPOP anunţă prelungirea, până în data de 15.01.2013, a sesiunii deschise de primire cereri de finanţare pe măsurile 3.1, 3.2 şi 3.3 (pdf, 118 KB)- (actualizat: 27 noiembrie 2012)

Anunţ privind lansarea sesiunii de primire cereri de finanţare pentru Axa 1
- Masurile 1.3, 1.4, 1.5
(actualizat: 4 septembrie 2012)

Anunţ privind lansarea sesiunii de primire cereri de finanţare pentru Axa 3 (actualizat: 27 iulie 2012)

ANUNŢ (20.07.2012)
În atenţia beneficiarilor POP – model nou pentru ştampilă
Cereri de plată

Modelul nou pentru ştampila ce se aplică pe documentele justificative din cererile de plată este cel de mai jos:

POP 2007-2013
Ordin
nr. ....... din ...................ANUNŢ (05.06.2012)
În atenţia beneficiarilor POP – contracte încheiate în cadrul măsurii 5.1 Actiunea 1

RAMBURSAREA TVA PENTRU CHELTUIELILE ELIGIBILE FINANŢATE ÎN CADRUL MĂSURII 5.1, ACŢIUNEA 1

După justificarea integrală prin documente justificative a avansului acordat, Beneficiarul poate solicita rambursarea TVA.
Rambursarea TVA se efectuează în baza completării de către Beneficiar a Anexei 2.4 - Cerere de rambursare TVA pentru cheltuielile eligibile finanţate în cadrul măsurii 5.1, acţiunea 1.

NOTĂ: Anexa 2.4 se completează numai de către Beneficiarii care nu sunt plătitori de TVA și numai în baza documentului justificativ emis de autoritățile competente care să precizeze acest lucru.

Anexa 2.4 va fi transmisă prin poştă cu confirmare de primire, în original, la DGP-AMPOP sediul central.
Cererea de rambursare TVA pentru cheltuielile eligibile finanţate în cadrul măsurii 5.1, acţiunea 1 urmează cursul normal al Cererilor de rambursare.

ANEXA 2.4 (209 KB)ANUNŢ (05.06.2012)
În atenţia beneficiarilor POP – model nou pentru ştampilă

Modelul nou pentru ştampila ce se aplică pe documentele justificative din cererile de rambursare este cel de mai jos:

POP 2007-2013
Contract
nr. ....... din ...................ANUNT (03.05.2012)
privind plata proiectelor de acvacultură ecologică

Direcţia Generală Pescuit―Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit anunţă că, în conformitate cu Decizia nr. 34/03.05.2012 a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, începând cu data de 03.05.2012 plata proiectelor de acvacultură ecologică, care au o perioadă de conversie mai mare de 1 an şi o valoare a primei mai mare de 100.000 euro, se va face în patru tranşe egale.ANUNT (10.02.2012)
privind verificările în teren

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit anunţă că verificarea criteriilor de eligibilitate la locul de implementare al Cererilor de finanţare depuse, precum şi verificarea Cererilor de plată/Cererilor de rambursare în teren, se vor efectua în măsura în care condiţiile meteorologice şi starea drumurilor va permite acest lucru.

Solicitanţii/beneficiarii Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 vor fi notificaţi în scris, de către compartimentele regionale corespunzătoare, cu privire la data desfăşurării vizitelor în teren.ANUNT (31.08.2011)
privind deschiderea celei de-a doua sesiuni de depunere a Dosarelor de candidatură pentru participarea la selecţia Grupurilor Locale de Acţiune pentru Pescuit şi a strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) anunţă deschiderea celei de-a doua sesiuni de depunere a aplicaţiilor pentru Măsura 4.1. Dezvoltarea zonelor pescăreşti, Acţiunea 1. Selecţia Grupurilor Locale şi implementarea strategiilor integrate din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.

Dosarele de candidatură vor putea fi depuse în perioada 1-30 septembrie 2011, la sediile Compartimentelor Regionale POP, în intervalul 8.30-16.30.

Dosarul de candidatură depus pentru alocarea de sprijin financiar nerambursabil trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate şi să obţină, în urma selecţiei, punctajul minim prevăzut pentru acesta măsură, conform Ghidului Solicitantului.
DGP-AMPOP va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluării Dosarelor de candidatură depuse de către aceştia la sediile Compartimentelor Regionale.

Valoarea totală alocată pentru Măsura 4.1. Dezvoltarea zonelor pescăreşti, Acţiunea 1. Selecţia Grupurilor Locale şi implementarea strategiilor integrate este de 95 mil. Euro.

Informaţii detaliate privind posibilitatea accesării sprijinului financiar nerambursabil aferent Măsurii 4.1. Dezvoltarea zonelor pescăreşti, Acţiunea 1. Selecţia Grupurilor Locale şi implementarea strategiilor integrate sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului care este publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: www.madr.ro, secţiunea FEP şi www.ampeste.ro


ANUNT (30.06.2011)
privind deschiderea primei sesiuni de depunere a Dosarelor de candidatură pentru participarea la selecţia Grupurilor Locale de Acţiune pentru Pescuit şi a strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) anunţă deschiderea primei sesiuni de depunere a aplicaţiilor pentru Măsura 4.1. Dezvoltarea zonelor pescăreşti, Acţiunea 1. Selecţia Grupurilor Locale şi implementarea strategiilor integrate.

Dosarele de candidatură vor putea fi depuse în perioada 1-29 iulie 2011, la sediile Compartimentelor Regionale POP, în intervalul 8.30-16.30.

Dosarul de candidatură depus pentru alocarea de sprijin financiar nerambursabil trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate şi să obţină, în urma selecţiei, punctajul minim prevăzut pentru acesta măsură, conform Ghidului Solicitantului.
DGP-AMPOP va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluării Dosarelor de candidatură depuse de către aceştia la sediile Compartimentelor Regionale.

Valoarea totala alocata pentru Masura 4.1. Dezvoltarea zonelor pescaresti, Actiunea 1. Selectia Grupurilor Locale si implementarea strategiilor integrate este de 95 mil. Euro.

Informaţii detaliate privind posibilitatea accesării sprijinului financiar nerambursabil aferent Măsurii 4.1. Dezvoltarea zonelor pescăreşti, Acţiunea 1. Selecţia Grupurilor Locale şi implementarea strategiilor integrate sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului care este publicat pe site-urile www.madr.ro, secţiunea FEP şi www.ampeste.ro(ANUNT 31.03.2011)

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) anunţă lansarea, în data de 04.04.2011, a sesiunii deschise de primire cereri de finanţare pentru măsurile din cadrul Axelor prioritare 1, 2 şi 3 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit.

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentelor Regionale, în intervalul 8.30-16.30, până la 30 noiembrie 2011. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. În cazul măsurilor ce implică evaluarea tehnică şi financiară, pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să obţină punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului. DGP-AMPOP va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile Compartimentelor Regionale.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului care vor fi publicate pe site-urile www.madr.ro şi www.ampeste.ro

Vă aşteptăm la Centrele Regionale din ţară. Sunaţi acum la 021-307-98-02 sau scrieţi-ne pe adresa Bucureşti, Bd. Carol I nr .2-4, , sector 3 sau pescuit [at] madr.ro , pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură prin măsurile implementate prin POP.

Compartiment Regional Braşov: adresa: Intern. Trade Center, Str.Al. Vlahuţă, nr.10, Braşov, Jud. Braşov, Tel./Fax: 0268 – 546.511, 0725 – 256.235, 0725 – 256.236
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
Compartiment Regional Bucureşt:i adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 6, Buftea, judeţul Ilfov, Tel./Fax.: 021 – 350.1161, 0725 – 256.223, 0725 – 256.224
Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi municipiul Bucureşti
Compartiment Regional Cluj adresa: Str. Dorobanţilor nr. 69, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, Tel.: 0725 – 256.233, 0725 – 256.234
Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj
Compartiment Regional Constanţa:adresa: Str.Tudor Vladimirescu nr. 52 Constanţa, judeţul Constanţa, Tel./Fax: 0241 – 555.343, 0725 – 256.231, 0725 – 256.232
Ialomiţa, Călăraşi, Constanța
Compartiment Regional Dolj:adresa: Str. Nicolae Romanescu nr. 39, Craiova, judeţul Dolj, Tel./Fax: 0251 –425.008, 0725 – 256.221, 0725 – 256.222
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Vâlcea
Compartiment Regional Galaţi: adresa: Str. Basarabiei nr. 55, bloc A16, parter, Galaţi, judeţul Galaţi, Tel./Fax.: 0236 – 414.102, 0725 – 256.225, 0725 – 256.226
Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea
Compartiment Regional Iaşi: adresa: Str. Al. Mihail Sadoveanu nr.10 bis, Iaşi, judeţul Iaşi, Tel. /Fax.: 0232 –273.070, 0725 – 256.229, 0725 – 256.230
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui
Compartiment Regional Timiş: adresa: Str. P-ţa Libertăţii nr. 1, et. 2, cam 15, Timişoara, Jud. Timiş,Tel.: 0725 – 256.227, 0725 – 256.228
Arad, Bihor, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş
Compartiment Regional Tulcea: adresa: Iberom Business Center Str. Portului nr. 14, etaj 2, Tulcea, judeţul Tulcea, Tel./Fax.: 0240 –535.029, 0725 – 256.237, 0725 – 256.238ANUNŢ (02.03.2011)

În perioada 3-5 martie 2011, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management Pentru POP (DGP-AMPOP), va organiza o instruire cu personalul propriu. Ca urmare, în perioada 3-4 martie 2011, nu se vor depune cereri de rambursare la niciun compartiment regional POP şi nici la sediul DGP-AM POP. Vă mulţumim pentru înţelegere!ANUNT (01.11.2010)

Situaţie alocări şi fonduri disponibile 2007-2010 (1352 KB)ANUNT (26.10.2010)

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP anunţă deschiderea sesiunii de depunere a aplicaţiilor pentru acţiunea “Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrate a zonelor pescăreşti”. Cererile de finanţare vor putea fi depuse în perioada 27 octombrie - 30 noiembrie 2010, la sediile Compartimentelor Regionale POP.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri. Pentru a fi finanţată, fiecare Cerere de finanţare trebuie să fie eligibilă, conform Ghidului Solicitantului, care se găseşte postat pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEP.

Lista solicitanţilor eligibili va fi postată pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEP.


ANUNT (18.10.2010)

Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POP anunţă faptul că în urma revizuirii şi modificării Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 - 2013, potenţialii aplicanţi ai POP, vor trebui să depună Cererile de Finanţare în conformitate cu noua versiune a Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, care este disponibilă, din data de 09.08.2010, pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEP.

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor aplicanţi, în tabelul de mai jos sunt evidenţiate modificările survenite între cele două versiuni ale Programului Operaţional pentru Pescuit. Astfel se poate observa modul în care măsurile au suportat transformări şi cum se regăsesc ele în Programul Operaţional pentru Pescuit revizuit.

Precizăm că Cererile de Finanţare vor fi depuse conform noii renumerotări a Programului Operaţional pentru Pescuit, imediat după primirea deciziei Comisie Europene de aprobare.

Începând cu data de 20.10.2010, vor fi postate pe site-ul www.madr.ro , secţiunea FEP, draft-urile ghidurilor, conform noii renumerotări.

Programul Operaţional pentru Pescuit - versiunea iniţială

Programul Operaţional pentru Pescuit - versiunea după 1 noiembrie 2010

AXA PRIORITARĂ 1
Măsuri de adaptare a flotei de pescuit Comunitare

AXA PRIORITARĂ 1
Măsuri de adaptare a flotei de pescuit Comunitare

Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit

Măsura 1.1. Încetarea permanentă a activităţilor de pescuit

Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit

Măsura 1.2. Încetarea temporară a activităţilor de pescuit

Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor şi selectivitate

Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor şi selectivitate

Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică

Măsura 1.4. Pescuitul de coastă la scară redusă

 • Acţiunea 1: Proiecte colective
 • Acţiunea 2: Sprijin pentru pensionarea anticipată
 • Acţiunea 3: Investiţii la bordul navelor de pescuit

Măsura 1.5. Compensaţii socio-economice

Măsura 1.5. Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare

AXA PRIORITARĂ 2
Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură

AXA PRIORITARĂ 2
Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură

Măsura 2.1. Investiţii productive în acvacultură

Măsura 2.1. Acvacultură

 • Acţiunea 1: Creşterea capacităţii de producţie datorită construirii de noi exploataţii piscicole
 • Acţiunea 2: Variaţiile producţiei datorită extinderii sau modernizării exploataţiilor piscicole existente
 • Acţiunea 3: Creşterea cantităţii de alevini proveniţi din crescătorii

Măsura 2.2. Măsuri de acva-mediu

Măsura 2.1. Acvacultură

 • Acţiunea 4: Măsuri pentru mediul acvatic

Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică

Măsura 2.1. Acvacultură

 • Acţiunea 5: Măsuri de sănătate publică

Măsura 2.4.: Măsuri de sănătate a animalelor

Măsura 2.1. Acvacultură

 • Acţiunea 6: Măsuri de sănătate animală

Măsura 2.5.: Pescuit în apele interioare

Măsura 2.2. Pescuitul în apele interioare

 • Acţiunea 1: Nave de pescuit în apele interioare
 • Acţiunea 2: Investiţii pentru construirea de instalaţii de pescuit în apele interioare
 • Acţiunea 3: Investiţii pentru extinderea, echiparea şi modernizarea instalaţiilor de pescuit în apele interioare

Măsura 2.6.: Investiţii în procesare şi marketing

Măsura 2.3. Prelucrarea şi comercializarea peştelui

 • Acţiunea 1: Creşterea capacităţii de prelucrare (construirea de noi unităţi şi/sau extinderea unităţilor existente)
 • Acţiunea 2: Construirea, extinderea, echiparea şi modernizarea unităţilor de prelucrare
 • Acţiunea 3: Construirea unui nou punct de comercializare
 • Acţiunea 4: Modernizarea punctelor de comercializare existente

 

Măsura 2.4. Inginerie financiară

AXA PRIORITARĂ 3
MĂSURI DE INTERES COMUN

AXA PRIORITARĂ 3
MĂSURI DE INTERES COMUN

Măsura 3.1.: Acţiuni colective

Măsura 3.1.: Acţiuni colective

Măsura 3.2: Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei acvatice

Măsura 3.2: Protecţia şi dezvoltarea florei şi faunei acvatice

Măsura 3.3.: Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi

Măsura 3.3.: Porturi de pescuit, locuri de debarcare şi adăposturi

 • Acţiunea 1: Investiţii în porturi de pescuit existente
 • Acţiunea 2: Investiţii în restructurarea şi ameliorarea locurilor de debarcare
 • Acţiunea 3: Investiţii legate de securitatea pentru construcţii sau modernizarea unor mici adăposturi de pescuit

Măsura 3.4.: Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Măsura 3.4.: Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare

Măsura 3.5.: Proiecte pilot

Măsura 3.5.:Acţiuni pilot

AXA PRIORITARĂ 4
Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti

AXA PRIORITARĂ 4
Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti

Măsura 4.1. Selectarea Grupurilor Locale

 • Sub-măsura 4.1.a. Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate
 • Sub-măsura 4.2.b Sprijin pentru acţiunile de cooperare între Grupurile Locale

Măsura 4.1. Dezvoltarea zonelor pescăreşti

 • Acţiunea 1: Selecţia Grupurilor Locale şi implementarea strategiilor integrate
 • Acţiunea 2: Sprijin pentru acţiuni de cooperare între Grupurile Locale

AXA PRIORITARĂ 5
ASISTENŢĂ TEHNICĂ

AXA PRIORITARĂ 5
ASISTENŢĂ TEHNICĂ

AXA PRIORITARĂ 5
Asistenţă Tehnică

Măsura 5.1.: Asistenţă Tehnică

 • Acţiunea 1: Gestionarea şi punerea în aplicare a programelor
  • Operaţiuni de asistenţă tehnică pentru punerea în aplicare a programului operaţional
  • Operaţiuni de îmbunătăţire a capacităţii administrative
  • Operaţiuni privind comunicarea
  • Operaţiuni de facilitare a colaborării
  • Operaţiuni de evaluare
 • Acţiunea 2: Studii
 • Acţiunea 3: Publicitate şi informare


ANUNŢ (17.09.2010)

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) anunţă lansarea, în data de 17 septembrie 2010, a sesiunii deschise de primire de cereri de finanţare pentru măsura 3.4 „Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare”.

Obiectivele specifice ale acestei măsuri se referă la:

• Campanii de promovare a echipamentelor şi procedurilor care contribuie la îmbunătăţirea calităţii, siguranţei şi a trasabilităţii produselor pescăreşti;
• Campanii de promovare regionale, naţionale sau transnaţionale pentru produsele pescăreşti;
• Organizarea şi participarea la expoziţii de produse pescăreşti.

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare este 31 decembrie 2010.ANUNŢ (26.08.2010)

În atenţia solicitanţilor/ beneficiarilor de fonduri nerambursabile acordate prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007- 2013

Direcţia Generală Pescuit- Autoritate de Management pentru POP vă aduce la cunoştinţă că bugetele proiectelor depuse de dumneavoastră, în calitate de solicitanţi/ beneficiari, ai măsurilor finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit, trebuie refăcute în conformitate cu prevederile OUG 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale (TVA 24%).

De asemenea, menţionăm că Cererile de finanţare depuse care nu respectă prevederile legale în vigoare, vor fi declarate neconforme.ANUNŢ (09.08.2010)

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) anunţă lansarea, în data de 09.08.2010, a sesiunii deschise de primire de cereri de finanţare pentru măsurile Axei 3:

 • 3.1. Acţiuni colective;
 • 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice;
 • 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi
 • 3.5. Proiecte pilot.

Fondurile alocate pentru această sesiune sunt următoarele:

 1. Măsura 3.1 – 5.481.600 euro;
 2. Măsura 3.2 – 7.308.800 euro;
 3. Măsura 3.3 – 3.654.400 euro;
 4. Măsura 3.5 – 639.520 euro.

Pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit.

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentele Regionale, în intervalul 8.30-16.30. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să obţină punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului. Procedura de selecţie va fi afişată pe site-urile www.madr.ro şi la fiecare Compartiment regional. Anunţarea rezultatelor selecţiei pentru cererile de finanţare depuse se va face lunar, după aprobarea Rapoartelor de selecţie de către directorul general al DGP-AMPOP. DGP-AMPOP va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile Compartimentelor Regionale.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor 3.1, 3.2, 3.3, 3.5. din cadrul POP sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului.

Vă aşteptăm la Centrele Regionale din ţară. Sunaţi acum la 021- 307.98.02 sau scrieţi-ne la adresa Bucureşti, Bd. Carol I nr.2-4, , sector 3 sau www.pescuit@madr.ro pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură prin Măsurile din cadrul POP.

Compartiment Regional Braşov: adresa: International Trade Center, Str. Al. Vlahuţă, nr.10, Braşov , Judeţul Braşov, Tel./Fax: 0268 – 546.511; 0723.132.714; 0743.414.495;
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
Compartiment Regional Bucureşt:i adresa, Buftea, Judeţ: Ilfov, Tel./Fax.: 021 – 350.1161;
Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi municipiul Bucureşti
Compartiment Regional Cluj adresa, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, Tel.-Fax.: 0721 – 232.934;
Alba, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj
Compartiment Regional Constanţa:adresa, Constanţa, Judeţul Constanţa, Tel./Fax: 0241 – 555.343;
Ialomiţa, Călăraşi, Constanța
Compartiment Regional Dolj:adresa, Judeţul Dolj, Tel./Fax: 0251 – 425.008;
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Vâlcea
Compartiment Regional Galaţi: adresa, Galaţi, Judeţul Galaţi, Tel./Fax: 0236 – 414.102;
Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea
Compartiment Regional Iaşi: adresa, Iaşi,Judeţul Iaşi, Tel. /Fax: 0232 – 273.070;
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui
Compartiment Regional Timiş: adresa, Timişoara, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0754 – 519.417;
Arad, Bihor, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş
Compartiment Regional Tulcea: adresa, Tulcea, Judeţul Tulcea, Tel./Fax: 0240 – 535.029ANUNŢ (30.06.2010)

În cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Naţional pentru Pescuit 2007 – 2013, din data de 28 mai 2010, s-a modificat termenul limită pentru sesiunea deschisă de depunere a Cererilor de Finanţare pentru măsurile din cadrul Axei prioritare 1, din 31 decembrie 2010 în 30 septembrie 2010.

Prin Decizia Preşedintelui Comitetului de Monitorizare a Programului Naţional pentru Pescuit nr. 22 / 24.06.2010 s-a stabilit ca termenul limită de depunere a aplicaţiilor să fie 30 septembrie 2010 pentru următoarele măsuri:

 • Măsura 1.1 ”Ajutor public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit”;
 • Măsura 1.2 ”Ajutor public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit”;
 • Măsura 1.3 ”Investiţii la bordul navelor şi selectivitate”;
 • Măsura 1.4 ”Pescuitul de coastă la scară redusă (nave cu o lungime totală mai mică de 12 m)”;
 • Măsura 1.5 ”Compensaţii socio-economice”.

ANUNŢ (25.05.2010)

Marţi, 25 mai a.c., Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP anunţă lansarea sesiunii deschise de primire de Cereri de Finanţare pentru prime aferente din:

Axa Prioritară 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit Comunitare

 • Măsura 1.1 – „ Ajutor public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit”;
 • Măsura 1.2 – „ Ajutor public pentru încetarea temporară a activităților de pescuit”;
 • Măsura 1.3 – „ Investiții la bordul navelor şi selectivitate”;
 • Măsura 1.4 – „ Pescuitul de coastă la scară redusă”;
 • Măsura 1.5 – „Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare”;

Axa Prioritară 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură

 • Măsura 2.5 „Pescuit în apele interioare ”;

Fondurile alocate în anul 2010 pentru cele 6 măsuri sunt următoarele:

 1. Măsura 1.1 - 2.097.308,50 euro;
 2. Măsura 1.2 - 299.615,50 euro;
 3. Măsura 1.3 - 1.498.077,50 euro;
 4. Măsura 1.4 - 898.846,50 euro;
 5. Măsura 1.5 - 1.198.462,00 euro;
 6. Măsura 2.5 - 2.835.504,00 euro.

Depunerea Cererilor de Finanţare se va face la sediile Compartimentelor Regionale POP. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi finanţată, fiecare Cerere de Finanţare trebuie să fie eligibilă, conform Ghidului Solicitantului, care se găseşte postat pe site-ul www.madr.ro, secţiunea POP.

Lista solicitanţilor eligibili va fi postată pe site-ul www.madr.ro.

Sesiunile aferente vor fi deschise până la 30 decembrie 2010.


ANUNŢ (03.05.2010)

În perioada 6-7 mai 2010, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management Pentru POP (DGP-AMPOP), va organiza o instruire cu personalul propriu . Ca urmare, în această perioadă, nu se vor depune cereri de finanţare la niciun compartiment regional POP şi nici la sediul DGP-AM POP.
Vă mulţumim pentru înţelegere!ANUNŢ (28.04.2010)
SELECŢIE EXPERŢI AXA 4

Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POP (DGP AMPOP), din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, susţine angajamentul şi implicarea reala a parteneriatelor locale aflate în curs de constituire şi de elaborare a strategiilor locale integrate, ca forte dinamice şi de decizie, reprezentative pentru dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, finanţate în cadrul axei prioritare 4 din Fondul European pentru Pescuit.

În acest context, DGP AMPOP, anunţă selecţia de experţi care vor acorda asistenţă tehnică parteneriatelor locale pe termen scurt, în faza de consolidare/dezvoltare a capacităţii la nivel local, în perioada iunie – noiembrie 2010.

Procesul de evaluare-selecţie urmăreşte identificarea unui grup de experţi în domeniile animării teritoriale, dezvoltării comunitare şi elaborării strategiilor de dezvoltare locală integrată.

Experţii vor lucra direct cu parteneriatele public-private pescăreşti (FLAG). Alegerea experţilor revine direct parteneriatelor, în funcţie de nevoile reale ale acestora.

(A) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii

Potenţialii experţi interesaţi trebuie să îndeplinească toate criteriile comune şi cel puţin unul dintre cele două seturi de criterii specifice menţionate în continuare:

 • Educaţie universitară sau post-universitara (studii postuniversitare);
 • Experienţă în domenii relevante (participare în cel puţin unul dintre următoarele domenii: planificare strategică, elaborare/dezvoltare de proiecte, dezvoltare comunitară şi facilitare, asistenţă şi training pentru parteneriate locale);
 • Abilităţi de comunicare ( cu toţi potenţialii actorii locali implicaţi);
 • Abilităţi de comunicare (scris, vorbit) în limbile de lucru comunitare (engleză/franceză/germană) constituie un avantaj;
 • Abilităţi organizaţionale;
 • O motivaţie şi un interes ridicat pentru dezvoltarea locală integrată;
 • Disponibilitate pentru deplasări în teritoriu;
 • Participare la alte sesiuni de training organizate în programe similare;
 • Cunoştinţe/experienţă privind zonele pescăreşti şi sectorul pescăresc. Experienţă în problemele cu care se confruntă pescuitul şi zonele pescăreşti.
 • Cunoaşterea legislaţiei europene privind programul de finanţare FEP este recomandată, din moment ce este implicată în planurile strategice.

Experţii trebuie să fie disponibili pentru a lucra (part-time) în zonele pescăreşti în întreaga perioadă a fazei de dezvoltare a capacităţii la nivel local.

(B) Criterii specifice pentru cele două tipuri de experţi

1. Experţi în Animare Teritorială şi Dezvoltare Comunitară

 • Implicare în proiecte teritoriale care utilizează metode de animare teritorială, consultare şi luarea deciziei;
 • Experienţă în constituirea parteneriatelor locale (proiecte/ programe similare);
 • Experienţă în moderare, animare teritoriala şi instruiri.

Posibilitate de a demonstra experienţa practică în proiecte care au implicat cel puţin două dintre criteriile menţionate, realizate în ultimii trei ani.

2. Experţi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată

 • Experienţă privind metodele de cercetare, colectare şi procesare a datelor socio-economice.
 • Experienţă în realizarea de analize în special de factură socio-economică şi teritorială.
 • Experienţă în elaborarea de planuri şi documente strategice

Posibilitate de a demonstra experienţa practică în proiecte care au implicat cel puţin două dintre criteriile menţionate. Exemple de documente sau planuri strategice în calitate de autor /coautor.

(C) Aplicaţia trebuie să includă următoarele:

 • O scrisoare de intenţie în care să explice motivaţia candidaturii.
 • Un CV în format EUROPASS care să sublinieze experienţa relevantă.
 • Demonstrarea activităţilor menţionate în CV.
 • Orice alt document pe care aplicantul îl consideră relevant pentru a-şi demonstra competenţa (nu este obligatoriu)

CV-ul şi scrisoarea de motivaţie vor fi evaluate de către o comisie constituită de DGP- AMPOP.
Aplicaţia poate fi trimisă prin poştă sau e-mail (scanat).

Din dorinţa de a veni în spriijinul experţilor şi a parteneriatelor locale public-private, DGP-AMPOP prelungeşte termenul de depunere a CV-urilor şi a scrisorilor de motivaţie până la data de 10.05.2010

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru POP
Bd. Carol I nr. 24, sector 3, Bucureşti
e-mail: flag@madr.ro
Persoană de contact: Viorica GRAMA
tel: 021 30 78 610, email: viorica.grama@madr.ro

 


------------- ANUNT (26.04.2010 ) -------------

Luni, 26 aprilie a.c., Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP anunţă lansarea sesiunii deschise de primire de Cereri de Finanţare pentru prime aferente:

 • Măsurii 2.2 – „Măsuri de acva-mediu”, din cadrul Axei 2 şi
 • Măsurii speciale aplicabilă exclusiv flotelor care fac obiectul unui program de adaptare: ”Ajutor public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit” în baza Regulamentului Consiliului (CE) nr. 744/2008 din cadrul Axei 1, finanţate din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.

Fondurile alocate în anul 2010 pentru cele 2 măsuri sunt următoarele:

 1. Măsura 2.2 – „Măsuri de acva-mediu”, - 1.575.280 euro, fonduri nerambursabile.
 2. Măsura specială aplicabilă exclusiv flotelor care fac obiectul unui program de adaptare – ”Ajutor public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit” în baza Regulamentului Consiliului (CE) nr. 744/2008 - 1.000.000 euro, fonduri nerambursabile

Depunerea Cererilor de Finanţare se va face la sediile Compartimentelor Regionale POP. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi finanţată, fiecare Cerere de Finanţare trebuie să fie eligibilă, conform Ghidului Solicitantului, care se găseşte postat pe site-ul www.madr.ro, secţiunea POP.

Lista solicitanţilor eligibili va fi postată pe site-ul www.madr.ro.

Sesiunea aferentă Măsurii 2.2 – „Măsuri de acva-mediu”, va fi deschisă continuu, până la epuizarea fondurilor.

Sesiunea aferentă Măsurii speciale aplicabilă exclusiv flotelor care fac obiectul unui program de adaptare - ”Ajutor public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit” în baza Regulamentului Consiliului (CE) nr. 744/2008 va fi deschisă până pe 30 iunie 2010.ANUNT (26.03.2010)

Vineri, 26 martie a.c., Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP anunţă lansarea sesiunii deschise de primire de cereri de finanţare pentru Măsurile 2.1 – „Investiţii productive în acvacultură” şi Măsura 2.6 – „Investiţii în procesare şi marketing”, din cadrul Axei 2, pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Măsurilor de investiţii din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.

Fondurile alocate în anul 2010 pentru cele 2 măsuri sunt următoarele:

 1. Măsura 2.1 – „Investiţii productive în acvacultură” - 35.916.384 euro
 2. Măsura 2.6 – „Investiţii în procesare şi marketing” - 21.423.808 euro.

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentelor Regionale POP. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să obţină punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului, care se găseşte postat pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEP. Ghidul solicitantului conţine criteriile de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare pentru fiecare măsură.

Anunţarea rezultatelor selecţiei pentru cererile de finanţare depuse se va face lunar, după aprobarea Rapoartelor de selecţie de către ordonatorul principal de credite pentru implementarea POP.

Lista solicitanţilor selectaţi va fi postată pe site-ul www.madr.ro.

Sesiunile aferente vor fi deschise continuu, până la epuizarea fondurilor.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale