ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact ISF
Organizarea ISF
Controlul calitatii si laboratorul desemnat
Baza legala
Ingrasamintele cu marcaj "CE FERTILIZER"
Organigrama ISF
Organisme de control judetene
Programul sectorial de supraveghere a pietei

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul fertilizantilor >>Baza legala
Ultima actualizare: 2011-07-25

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI COMUNITARĂ

  • Ordinul 648/2006 pentru desemnarea laboratorului în vederea executării de analize pentru îngrăşămintele care circulă pe piaţă, a inspectorilor împuterniciţi să execute controlul, aprobarea modelului de legitimaţie, indicativului ştampilei şi zona de exercitare a acestei activităţi, modificat şi completat cu Ordinul nr. 458 din 17 iulie 2008
  • Ordinul nr. 94 din 19 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004.
  • Hotărârea de Guvern nr. 306/ 2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora
  • Legea nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor.
  • Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 privind îngrăşămintele chimice.
  • Regulamentul (CE) nr. 2076/2004 al Comisiei de adaptare, pentru prima dată, a anexei I a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 privind îngrăşămintele (EDDHSA şi superfosfat triplu);
  • Regulamentul (CE) nr. 162/2007 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind îngrăşămintele, în sensul adaptării anexelor I şi IV la progresul tehnic;
  • Regulamentul (CE) nr. 1107/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003  privind îngrăşămintele, în sensul adaptării anexelor I şi IV la progresul tehnic;
  • Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce priveşte comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale