ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Plan de selectie
Legislatie RICA
Descarcare documente
Coeficienti calcul UDE si tipologie agricola

 

Ind. alimentara >>Reteaua de Informatii Contabile Agricole (RICA)
Ultima actualizare: 2012-05-11

Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA)

RAPORT - ANCHETA RICA 2007-2008 (1647 KB)

Prezentare RICA (937 KB)

Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) a fost instituită în Uniunea Europeană în anul 1965. Reţeaua foloseşte date reprezentând mai mult de 5.000.000 exploataţii din cele 27 de State Membre ale UE, un procent de mai mult de 90% din producţia agricolă totală a Uniunii Europene. Scopul acestei reţele este să colecteze date referitoare atât la producţie cât şi la economia exploataţiilor pentru a putea determina veniturile şi analizele de afaceri ale exploataţiilor agricole.

RICA este necesară pentru UE în vederea creării unei politici agricole comune, pornind de la o bază reală. Datele vor furniza politicienilor români informaţii importante referitoare la situaţia agriculturii din România.

Şi, nu în ultimul rând!

Veţi primi feedback, care va conţine o evaluare a rezultatelor înregistrate de ferma dumneavoastră comparativ cu rezultatele medii ale altor exploataţii din România, exploataţii care au participat la această anchetă. Acest feedback vă va ajuta să descoperiţi punctele tari şi punctele slabe ale producţiei şi economiei practicate la exploataţia dumneavoastră. Va fi sursa de inspiraţie pentru găsirea unor noi metode de îmbunătăţire a performanţelor exploataţiei dumneavoastră.

Profitaţi de această şansă de a dobândi o nouă perspectivă asupra rezultatelor fermei dumneavoastră atunci când sunteţi invitat(ă) să participaţi la RICA. Dacă exploataţia dumneavoastră a fost invitată să participe, este pentru că îndeplineşte anumite criterii pentru realizarea unui eşantion reprezentativ pentru exploataţiile din România. Participarea este voluntară, dar ne va ajuta să avansăm cu mai multă uşurinţă, dacă sunteţi de acord să furnizaţi datele dumneavoastră.

Confidenţialitatea este un cuvânt cheie în activitatea noastră. Un contract semnat de dumneavoastră şi colectorul de date vă garantează că veţi fi singurele două persoane care pot identifica informaţiile furnizate de dumneavoastră. Şi bineînţeles, aceste informaţii nu vor fi transmise autorităţilor fiscale.

Dacă ţineţi deja evidenţe contabile referitoare la activităţile ce au loc pe exploataţia dumneavoastră, o mare parte a cifrelor pot fi obţinute din aceste evidenţe. Dacă nu ţineţi evidenţe contabile colectorul de date vă va ajuta să demaraţi procesul de înregistrare a datelor şi să finalizaţi această activitate la sfârşitul anului.

RICA stă la baza Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. Acesta este un aspect important pentru noi toţi, fie că suntem consumatori sau producători.

-------------------------------------------------
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE pentru achiziţia publică de Servicii de colectare date pentru Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole din România, cod CPV 72314000-9,→„ Servicii de colectare şi de colaţionare de date”. prin procedura de achiziţie licitaţie deschisă conform art. 73 din OUG nr.34/2006 şi HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, organizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (744 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale