ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact ISF
Organizarea ISF
Controlul calitatii si laboratorul desemnat
Baza legala
Ingrasamintele cu marcaj "CE FERTILIZER"
Organigrama ISF
Organisme de control judetene
Programul sectorial de supraveghere a pietei

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul fertilizantilor >>Controlul calitatii si laboratorul desemnat
Ultima actualizare: 2011-07-25

Controlul calităţii şi laboratoarele desemnate

Controlul oficial al calităţii îngrăşămintelor chimice se face în laboratoare autorizate, care lucrează în regim acreditat conform standardului SR EN ISO/CEI 17025, după metodele prevăzute în Anexa IV a Regulamentului CE 2003/2003.

Prin Ordinul MADR  nr. 458 din 17 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 648/2006 privind autorizarea laboratorului în vederea executării de analize pentru îngrăşămintele care circulă pe piaţă, a inspectorilor împuterniciţi să execute controlul, privind aprobarea modelului de legitimaţie, a indicativului ştampilei şi a zonei de exercitare a acestei activităţi au fost autorizate în vederea executării de analize pentru îngrăşămintele care circulă pe piaţă 3 laboratoare şi anume:

- laboratorul de agrochimie şi nutriţia plantelor al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti;

- laboratorul deteste pentru fertilizanti si biocide al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM;

- laboratorul Explozivi şi Tehnici de Împuşcare LETI, al Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX;

-precum şi laboratoarele oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene (OJSPA), care sunt acreditate de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.

Laboratoarele menţionate sunt notificate Comisiei UE, în vederea includerii în lista de laboratoare aprobate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Producătorii români de îngrăşăminte chimice trebuie să folosească în controlul intern de calitate şi pentru declaraţiile de conformitate aceleaşi metode de analiză, menţionate mai sus.

Pentru eliberarea facturilor şi plata analizelor probelor, la laboroatorele autorizate  sunt necesare următoarele date: adresa, nr. cod fiscal, nr. registru comerţ şi cont de bancă al agentului economic. La primirea de către laboratoare a dovezii de plată, acestea va elibera către DA judeţene şi a Municipiului Bucureşti buletinul de analiză solicitat în 2 exemplare şi factura fiscală.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale