ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Cereale
Grau
Porumb si sorg
Orz si orzoiaca
Orez
Plante tehnice si medicinale
Floarea soarelui
Soia
Rapita pentru ulei
Sfecla de zahar
Culturile de in si canepa pentru fibra
Tutun si hamei
Plante medicinale si aromatice
Starea de vegetatie a culturilor agricole

 

Agricultura >>Culturi de camp >>Plante tehnice si medicinale >>Soia
Ultima actualizare: 2012-05-04

SOIA

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România


Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011*

Suprafaţa

mii ha

133,2

49,9

48,8

63,9

70,6

Producţie medie

Kg/ha

1021

1817

1726

 2345

2135

Producţie totală

mii to

136,1

90,6

84,3

149,9

150,8

Sursa: 2007 - 2010 - Date INS - Anuarul Statistic al României 2011
*
Date MADR, AGR 2B

B. Forme de sprijin

- schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1008/2011;
- plata naţională directă complementară (CNDP) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1224/2011;
- reducerea acizei la motorină, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 408/2010;
- subvenţia primelor de asigurare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 756/2010;
- subvenţionarea dobânzii la creditele de producţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010.

C. Legislaţia naţională

- Ordonanţa nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată prin Legea nr.74/2010;
- Hotărârea nr.748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul
2010 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;
- Hotărârea nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură;
- Ordin nr. 126/2010 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
- ORDIN nr. 73 din 10 aprilie 2012 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010
- Hotărârea nr.756/2010 privind normele metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare;
- Hotărârea nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;
- Ordonanta de urgenta nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societaţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.
- Ordin nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specific şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;
- Ordonanţa nr. 25 din 25 august 2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură;
- Hotărârea Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;
- Hotărârea Guvernului nr. 1008/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
- Hotărârea Guvernului nr. 1224/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
- Ordin nr. 16/2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei.

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul CE nr. 73/2009 privind stabilirea normelor comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori.
- Regulamentul (CE) nr.1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (,, Regulamentul unic OCP”).
- Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013
- Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul

Date privind preţul mediu pe piaţa internă la soia

Anul

UM

Preţ mediu

2007

lei/kg

0,78

2008

lei/kg

0,97

2009

lei/kg

0,96

2010

lei/kg

1,23

2011

lei/kg

1,30

Sursa : INS

F. Situaţia privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare de soia în perioada 2007-2011

Anul

Cant_ IMP
(to)

Val_IMP
(mii euro)

Cant_EXP
(to)

Val_EXP
(mii euro)

2007

68.558,67

23.770,3

22.091,12

4.705,1

2008

94.360,25

38.000,1

38.988,63

13.509,5

2009

20.761,90

7.901,1

10.445,12

3.040,1

2010

15.626,9

5.988,3

36.941,9

13.226,6

2011

34.387,3

12.951,4

72.715,6

28.409,3

Sursa de date: Autoritatea Naţională a Vămilor şi INS

G. Date privind organizaţiile profesionale pe filiera produsului

- Asociaţia Patronală a Industriei Uleiurilor şi Grăsimilor Vegetale (ULPROD)
- Uniunea Naţională a Producătorilor Agricoli din România
- Asociaţia Fermierilor din România

H. Date privind procesatorii

- EXPUR Urziceni
-prelucrează numai soia
-produce doua tipuri de şrot : cu 44% proteină şi cu 47% proteină
-capacitate de producţie : 540 to/zi boabe soia ( 162.000 to / an)

- ULVAS Vaslui
-capacitate de producţie : 180 to/zi boabe soia( 54.000 to/an)

- ULTEX Ţăndărei
-capacitate de producţie : 180 to/zi boabe soia( 54.000 to/an)

I. Grupuri de producători pentru Cereale şi Oleaginoase recunoscute de MADR în baza legislaţiei specifice

1. ASOCIAŢIA CONSORŢIUL DE EXTENSIE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ, cu sediul în comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi, tel./fax: 0242.346607, aviz de recunoaştere nr. 76/08.01.2008; preşedinte Iliuţă Vasile, persoană contact Cosmina Vârban director, tel.0723.118242,
E-mail:consortiuvilcelele@yahoo.ro

2. SC. „G-6 FERMIERI GRUP” SRL, cu sediul în comuna Şimand nr. 1092, judeţul Arad, tel./fax: 0257.373262, aviz de recunoaştere nr. 80/12.03.2008, persoană contact, administrator Cordoş Lucian, tel. 0732.132865, 0744.764631,
E-mail:prestagrocomimpex@gmail.com

3. SOCIETATEA AGRICOLĂ COMLOŞANA, cu sediul în comuna Comloşu Mare, nr. 190, judeţul Timiş, tel./fax: 0256.364150, aviz de recunoaştere nr. 82/16.07.2008, persoană contact, preşedinte Balog Gavril,
E-mail:comlosana@yahoo.com

4. SC. GRUP DE PRODUCĂTORI CEREALE “Lunca Prut” SRL, cu sediul în comuna Bivolari, Judeţul Iaşi, tel./fax: 0232.259051, aviz de recunoaştere nr.83/04.08.2008, administrator Lungu Vasile, persoană contact Airimiţoaie Neli economist, tel. 0720.434720, E-mail:astra_trifesti@yahoo.com

5. SC. „ EXIGENT TIMIŞ ” SRL, cu sediul în comuna Gataia, Jud. Timis, tel. nr. 0730.009791, aviz de recunoaştere nr. 89/19.02.2009, persoană de contact, administrator Zifceak Ianco,
E-mail:maxagro@yahoo.com

6. COOPERATIVA AGRICOLĂ UNIREA, cu sediul în sat Miorcani, comuna Rădăuţi-Prut, Jud. Botoşani, tel. 0766.713960, aviz de recunoaştere nr. 103/07.09.2009, persoană de contact, director Delibaş Gheorghiţă Mugurel,
E-mail:mugurdelibas@yahoo.com

7. SC. „AGRO GRUP UNIREA”SA, cu sediul în sat Ciurea, comuna Ciurea, Jud. Iaşi, tel. 0232.218833, aviz de recunoaştere nr. 108/02.12.2009, persoana de contact, administrator Ion Buimac şi economist Văleanu Emil,
E-mail:agralmixt_andrieseni @ yahoo.com

8. BRAICOOP COOPERATIVA AGRICOLĂ, cu sediul în municipiul Brăila, str. Împăratul Traian, nr. 38, Jud. Brăila, tel. 0757.576621, aviz de recunoaştere nr. 124/26.07.2010, persoana de contact, preşedinte Constantin Mocanu,
E-mail: braicoop @ yahoo.com

9. SC. „GRUP DE PRODUCĂTORI CEREALE AGROIND” SRL, cu sediul în comuna Biharia, sat Cauaceu, Şos. Oradea - Marghita, Km. 16, Jud. Bihor, tel./fax: 0259.369878, 0259.369771, aviz de recunoaştere nr. 125/16.08.2010, persoana de contact, administrator Dan Mihai Corbuţ şi economist Nicolau Rodica,
E-mail: rodicanicolau @ cauaceu.ro

10. SC. CRIŞANA OLEAGINOASE GRUP SRL, cu sediul în comuna Biharia, sat Biharia, CF 3830, birou nr. 11, Jud. Bihor, tel./fax: 0259.369579, 0744.530393 aviz de recunoaştere nr. 131/22.08.2010, persoana de contact, administrator ing. Ioan Cuc,
E-mail: patrolservicesrl@yahoo.com

11. SC. TRANSILVANIA OLEAGINOASE SRL, cu sediul în Sebeş, Str. Călăraşi, nr. 45, Jud. Alba, tel./fax nr. 0258.731297, aviz de recunoaştere nr. 135/30.09.2010, persoana de contact, administrator Nicolae Opriţa.

12. COOPERATIVA AGRICOLĂ ŞASE SPICE”, cu sediul în sat Ştefan Cel Mare, comuna Ştefan Cel Mare, Jud. Vaslui, tel./fax: 0235.342528, aviz de recunoaştere nr.137/05.10.2010, persoana de contact, administrator Viorel Humă, tel. 0740084190.

13. SC. CONSORŢIU CERES DOR MĂRUNT SRL, cu sediul în sat Ogoru, comuna Dor Mărunt, Jud. Călăraşi, aviz de recunoaştere nr. 139/08.11.2010, persoana de contact, administrator Dumitru Rucăreanu, tel. 0723.153310, E-mail: rucareanu.liliana @ yahoo.com

14. SC. GRUPUL DE PRODUCĂTORI CEREAL GAIK - KAISER SRL, cu sediul în sat Jilava, Comuna Jilava, str. Odăi, nr. 26, etaj 1, birou 1, Jud. Ilfov, fax. 021.4570024, aviz de recunoaştere nr. 142/08.12.2010, persoana de contact, administrator Ion Caiţă şi Dascălu Marius Cosmin, tel. 0722.398837,
E-mail: agrokaiser @ yahoo.com

15. SC CONSOL MOŢĂŢEI S.R.L, cu sediul în Comuna Moţăţei Ferma 8, Clădirea C1, Cam. 16, Jud. Dolj, tel./fax:0721334344, aviz de recunoaştere nr. 148/14.02.2011, persoana de contact, administrator Mardale Luciana Magdalena,
E-mail: lucianabryce@ rodesco.ro; danielnica@rodesco.ro

16. DOROBANŢU 2009 COOPERATIVA AGRICOLĂ cu sediul în Sat Dorobanţu, Comuna Dorobanţu, Jud. Călăraşi, aviz de recunoaştere nr.150/19.04.2011, persoana de contact, administrator Cărteraru George, tel.0722.441253.
E-mail: george_krt@ yahoo.com

17. SC GRUP PRODUCĂTORI AGRICOLI CAMPIA IERULUI SRL, cu sediul în Comuna Sălacea, nr.638, Jud. Bihor, tel/fax. nr. 0259.463092, 0746-152295 aviz de recunoaştere nr. 159/22.07.2011, persoana de contact, administrator Purice Gheorghe Pompei,
E-mail: gpaci 2011@ gmail.com

18. AGRODAVA NEMŢEANĂ COOPERATIVA AGRICOLĂ, cu sediu în Municipiul Piatra Neamţ, Str. Fermelor, Nr. 9, Bloc F1, Scara A, Etaj P, Judeţul Neamţ, tel. 0333.408408, aviz de recunoaştere nr. 169/19.12.2011, persoana de contact, Preşedinte Elena PLEŞCA,
E-mail: agrodava_nemteana@yahoo.com

19. SC DROPIA GRUP DE PRODUCĂTORI SRL, cu sediu în loc. M. Kogălniceanu, jud. Ialomiţa tel.0243.273449, 0724.566871, aviz de recunoaştere nr. 177/28.12.2011, persoana de contact, Arnaud Perrein Andre în calitate de administrator.

20. SC. SEMAGRI SRL, cu sediu în sat Berechiu, comuna Sânnicolau Român, jud. Bihor, aviz de recunoaştere nr.176/18.01.2012, tel. 0726.221989, persoana de contact, Administrator Trifan Cristian Gheorghe,
E-mail: cristi_drf@yahoo.com

21. SC WEST PROD CEREAL SRL, cu sediu în loc. Jimbolia, str. spre Sud, Nr. 12/A, camera 4, Jud. Timiş, tel.0372714409, fax. 0256.362623, aviz de recunoaştere nr. 182/09.03.2012, persoana de contact, Ion ARSINTE în calitate de administrator.

22. UNIREA ŞUŢEŞTI COOPERATIVA AGRICOLĂ cu sediul social în Comuna Şuţeşti, Tarla 34, Parcelele 376 şi 377, Judeţul Brăila, tel.0745.010737, aviz de recunoaştere nr.184/17.04.2012, persoana de contact, preşedinte Vasile Barac.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale