ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ghidul Solicitantului (aprobat)
Ghidul solicitantului (draft)
Manuale de proceduri
Lista beneficiarilor
Centre regionale AM-POP
Anunturi AM-POP
Comitet de monitorizare pt POP
Legislatie POP
Grupuri locale FEP
Protocoale incheiate de catre MADR
Instructiuni de achizitii publice / achizitii
Procedura cu privire la frauda si prevenirea ei
Evaluare intermediara POP 2007-2010
Programare 2014-2020
Organigrama POP
Stadiul implementarii FEP
Informare privind schemele de garantare
Modificare contract de finantare

 

Pescuit si acvacultura (FEP) >>Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Ultima actualizare: 2013-02-05

(RO) PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 (pdf, 974 KB) - versiunea 3

(EN) OPERATIONAL PROGRAMME FOR FISHERIES ROMANIA 2007-2013 (pdf, 412 KB)

---------------------ARHIVA-----------------------------

DECIZIA COMISIEI din 11.11.2010 de modificare a Deciziei C(2007) 6664 de aprobare a Programului operaţional pentru pescuit al României, 2007-2013 + Operational Programme for Fisheries - english version (pdf, 640 KB)

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 - Revizuit * (pdf, 799 KB) - versiunea 2

* Revizuirea POP 2007-2013 a fost discutată în cadrul reuniunilor Comitetului de Monitorizare POP şi a fost aprobată de către membrii Comitetului de Monitorizare. Varianta revizuită a fost transmisă către Comisia Europeană în data de 05.08.2010

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 (pdf, 1428 KB) - versiunea 1

Alocare financiara 2011 (pdf - 75,7 KB)

Alocare financiara 2010 (pdf - 75,7 KB)

Criterii de selectie (pdf - 311 KB)

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale